Beslutningsforum 19. juni:

Bryne om brystkreft-ja til Trodelvy: – Vi har delt utålmodigheten

Etter flere runder med tommelen ned fikk mandag flere pasienter med trippel negativ brystkreft endelig ja til å ta i bruk behadlingen Trodelvy (sacituzumab govitecan). – Har fått fremforhandlet en pris som gjør det mulig for oss å si ja, sier avtroppende Beslutningsforum-sjef Inger Cathrine Bryne.

Publisert Sist oppdatert

RADISSON BLU, OSLO LUFTHAVN GARDERMOEN (HealthTalk): Mandag ble det endelig en gledens dag for norske brystkreftpasienter med en av de mest alvorlige og agressive brystkrefttypene.

Bedre pris og nye data

Da sa nemlig Beslutningsforum ja til å innføre Tordelvy som monoterapi til behandling av voksne pasienter med inoperabel eller metastatisk trippel-negativ brystkreft, som har fått to eller flere tidligere systemiske behandlinger, hvorav minst én av dem for avansert sykdom. Brystkreftpasientene som er aktuelle for behandlingen kan nå ta behandlingen i bruk fra 15. juli.

– Jeg er tilfreds med å kunne si at det i dag ble ja-beslutning. Det baserer seg på at vi har fått en noe bedre pris, og i tillegg fått noen ny data, som samlet sett gir oss muligheten til å konkludere med at dette nå er innenfor prioriteringskriteriene, sa Inger Cathrine Bryne, administrerende direktør i Helse Vest RHF og leder i Beslutningsforum, da hun snakket med HealthTalk etter møtet mandag.

– Har delt utålmodigheten

– Det har vært mye press rundt denne saken, og i HealthTalk uttalte styreleder i Brystkreftforeningen fredag at denne behandlingen nå måtte bli godkjent. Har presset fra pasientorganisasjonen spilt inn i denne avgjørelsen?

– Vi har i flere av våre beslutninger, når vi har sagt nei, også sagt at dette er legemidler vi svært gjerne vil innføre. Vi har delt utålmodigheten som Brystkreftforeningens leder har gitt uttrykk for. Det er likevel viktig for oss å forholde oss til prioriteringskriteriene som Stortinget har gitt sin tilslutning til, og som det er vårt mandat å arbeide med.

Bryne sier Beslutningsforum, gjennom godt arbeid fra Sykehusinnkjøp sin side, har fått fremforhandlet en pris som gjør at det er mulig for RHF-direktørene å nå si ja.

Se hvordan Bryne og fagdirektør Bjørn Egil Vikse kommenterer flere av de andre beslutningene i videointervjuet øverst i saken.

Powered by Labrador CMS