NY ASTMAMEDISIN: – Astmapasienter hadde over 8000 liggedøgn på sykehuset i 2022, og sykehusinnleggelser for denne pasientgruppen kostet 152 millioner kroner det året. Det er derfor også viktig fra et samfunnsperspektiv at disse pasientene får tilgang på effektiv behandling med en ny virkningsmekanisme, sier Wenche Gorset Johnsrud, Head of Governmental Affairs og Market Access i AstraZeneca.

Glad for grønt lys til ny biologisk astmamedisin

– Vi er veldig glade for at Beslutningsforum har sagt «ja» til å innføre Tezspire (tezepelumab) til norske pasienter med alvorlig astma. De fleste pasienter med astma oppnår god sykdomskontroll med dagens behandlingstilbud, men for de få som ikke oppnår dette vil tezepelumab være et nytt verktøy for å optimalisere behandlingen og imøtekomme dette behovet. 

Publisert

Det sier Wenche Gorset Johnsrud, Head of Governmental Affairs og Market Access i AstraZeneca Norge.

Tezepelumab, markedsført under navnet Tezpire, er et biologisk legemiddel utviklet for behandling av alvorlig astma. Nå har Beslutningsforum gitt grønt lys for at legemidlet kan tas i bruk av pasienter over 12 år med alvorlig astma som mangler effektive behandlingsalternativer og ikke oppnår symptomkontroll ved tradisjonell behandling med inhalasjonsmedisin.  Medikamentet skal tas hver fjerde uke, og injeksjonene kan settes av brukeren selv.

Andre biologiske behandlinger som er i bruk i Norge er Dupixent (dupilumab), Nucala (mepolizumab) og Fasenra (benralizumab). Tezspire er det første biologiske legemiddelet som har fått markedsføringstillatelse uavhengig av biomarkørprofil og på tvers av fenotyper eller sykdomsvarianter. 

Listeprisen for et års behandlling med tezepelumab er 223 027 kroner. AstraZeneca har imidlertid gitt en rabatt som er hemmelig. Behandlingen er allerede i bruk i Sverige, Danmark, Skottland og England. 

- Av alle personer med astma er det om lag fire prosent som har alvorlig astma. Dette er en individuell og kompleks sykdom som ofte behøver målrettet behandling. Dagens behandlingstilbud er ofte tilstrekkelig for de fleste pasientene, men mange har en kombinasjon av flere forhøyede biomarkører eller inflammasjonsdrivere. Det kan være vanskelig å vite hvilken av disse man skal behandle. Tezepelumab sin virkningsmekanisme skiller seg ut fra de andre behandlingene ved at den hemmer høyere oppe i inflammasjonskaskaden og kan dermed nedregulere inflammasjonsprosessen uavhengig av biomarkører, sier Gorset Johnsrud.

Astmamedisiner

Astmamedisiner er laget for å dempe symptomer og forbedre lungefunksjonen. Disse inkluderer både hurtig- og langtidsvirkende bronkodilatatorer som påvirker luftveiene slik at disse utvider seg samt antiinflammatoriske midler for regelmessig vedlikeholdsbehandling. Nyere behandlinger som tezepelumab tilbyr målrettede løsninger for å håndtere inflammasjon med færre bivirkninger, noe som bedrer pasientenes livskvalitet.

Tezepelumab målretter seg mot et protein kalt TSLP (thymic stromal lymphopoietin), som spiller en nøkkelrolle i astmas inflammatoriske prosess. Ved å blokkere TSLP kan tezepelumab redusere betennelsen og antallet astmaanfall hos pasienter, selv de som ikke har respondert godt på tradisjonelle behandlinger.

Hun forteller at det gjør at flere pasienter kan få bedre kontroll på sin sykdom, og i tillegg kan flere slippe sykehusinnleggelser knyttet til astma.

– Astmapasienter hadde over 8000 liggedøgn på sykehuset i 2022, og sykehusinnleggelser for denne pasientgruppen kostet 152 millioner kroner det året. Det er derfor også viktig fra et samfunnsperspektiv at disse pasientene får tilgang på effektiv behandling med en ny virkningsmekanisme. I NAVIGATOR-studien har tezepelumab vist at behovet for å bli behandlet på sykehus ble redusert med 79 prosent, sier Gorset Johnsrud.

 

Powered by Labrador CMS