Godkjenningen av en høyere dose av øyemedisinen Eylea betyr færre injeksjoner og færre besøk på øyeklinikken.

Snarlig avgjørelse ventet for høydoseversjonen av Eylea

I mars ble en høydose av øyemedisinen Eylea godkjent for markedsføring i Norge for behandling av våt aldersrelatert makuladegenerasjon (vAMD) og diabetisk makulaødem (DME). Nå kan det bli en rask avgjørelse i Beslutningsforum.

Publisert Sist oppdatert

Direktoratet for medisinske produkter opplyser at en metodevurdering av høydoseversjonen av Eylea, dosert på 8 mg, ikke vil gi Beslutningsforum vesentlig mer informasjon enn det som allerede er kjent fra den vanlige dosen på 2 mg. 

På grunnlag av dette, besluttet Bestillerforum i sitt møte i april at et prisnotat utarbeidet av Sykehusinnkjøp vil være tilstrekkelig for å danne grunnlag for en beslutning i Beslutningsforum. Dermed kan saken bli avgjort allerede i mai eller juni.

Den nye doseringen forventes å forbedre behandlingsforløpet ved å gjøre det mindre belastende for pasienter ved at det muliggjør lengre intervaller mellom hver injeksjon. Etter en eventuelt godkjennelse fra Beslutningsforum, vil behandling med Eylea 8 mg bli implementert i norske sykehus. Dette skrittet representerer en viktig utvikling i behandlingen av alvorlige øyesykdommer i Norge.

Powered by Labrador CMS