Semaglutid-injeksjoner reduserte risikoen for alvorlige nyrehendelser med 24 % hos visse personer, ifølge nye data fra en klinisk studie.

Ozempic reduserer risikoen for alvorlig sykdom og død ved kronisk nyresykdom

Semaglutid, virkestoffet i storselgerne Ozempic og Wegovy, reduserer risikoen for nyrekomplikasjoner, hjerteproblemer og død hos personer med type 2-diabetes og kronisk nyresykdom. Resultatene er så gode at studien ble stoppet tidlig.

Publisert

Resultatene ble presentert på Det europeiske nyremøtet i Stockholm på fredag, og samtidig publisert i The New England Journal of Medicine

Dr. Martin Holst Lange som er Novo Nordisks visepresident for utvikling, sa at selskapet vil be Food and Drug Administration om å oppdatere Ozempics indikasjon for å vise at legemidlet også kan brukes til å redusere progresjonen av kronisk nyresykdom eller komplikasjoner hos personer med type 2-diabetes.

Diabetes er en viktig årsak til kronisk nyresykdom, som oppstår når nyrene ikke fungerer optimalt. I avanserte stadier er nyrene så skadet at de ikke kan filtrere blodet ordentlig. Dette kan føre til opphopning av væske og avfall i blodet, noe som kan forverre høyt blodtrykk og øke risikoen for hjertesykdom og hjerneslag. Nyreskade oppstår ofte gradvis, og personer viser vanligvis ikke symptomer før sykdommen er i avanserte stadier.

Studien som heter FLOW, inkluderte 3 533 personer med nyresykdom og type 2-diabetes, hvor omtrent halvparten tok en ukentlig injeksjon av semaglutid, og halvparten tok en ukentlig placeboinjeksjon. 

Forskerne i studien testet deltakerne etter en median periode på rundt tre og et halvt år og fant at de som tok semaglutid hadde 24 prosent lavere sannsynlighet for å oppleve en større hendelse knyttet til nyresykdom, som å miste minst halvparten av nyrefunksjonen eller å trenge dialyse eller nyretransplantasjon. Det var 331 slike hendelser i semaglutidgruppen, sammenlignet med 410 i placebogruppen. Personer som mottok semaglutid hadde mye lavere sannsynlighet for å dø av kardiovaskulære problemer, eller av noen årsak overhodet, og hadde langsommere nedgang i nyrefunksjonen. 

Studien skulle opprinnelig vare i fire eller fem år, men resultatene var etter tre og et halvt år så lovende at en uavhengig overvåkningskomité anbefalte å avslutte den tidlig.

– I denne studien klarer vi å vise fordeler som fremhever hvor transformativ semaglutid kan være for personer med diabetes og nyresykdom, sa Dr. Vlado Perkovic, nefrolog og prorektor ved University of New South Wales Sydney. Han leder studiens styringskomité og var hovedforfatter av studien. – Effekten var litt større enn vi hadde forventet, og derfor var resultatene svært statistisk signifikante. Så sannsynligheten for at dette er et tilfeldighetsfunn er forsvinnende liten, og jeg tror vi kan være svært sikre på at resultatene er robuste og reelle.

I den vitenskapelige artikkelen skriver forskerne at det finnes tre andre legemiddelbehandlinger som har vist seg å gi fordeler for personer med diabetisk nyresykdom - blant annet SGLT2-hemmere. Forskerne påpeker at "klinikere og pasienter må vurdere rekkefølgen og prioriteten for bruk av semaglutid."

Ozempic tilhører den raskt voksende klassen av GLP-1-legemidler, og er allerede mye brukt til å behandle type 2-diabetes. Men disse resultatene kan ytterligere øke bruken av medisinen hos pasienter som også har nyresykdom, en populasjon som anslås å utgjøre 40 % av diabetespasientene.

Studieresultatene fra FLOW er de siste i rekken av data som viser at semaglutid kan gjøre mer enn å behandle diabetes eller redusere vekten. I mars godkjente FDA Wegovy for å redusere risikoen for kardiovaskulære problemer. Og forskere undersøker semaglutid og tirzepatid, virkestoffet i de konkurrerende legemidlene Mounjaro og Zepbound, for en rekke andre tilstander, inkludert søvnapné og leversykdom.

Powered by Labrador CMS