Administrerende direktør Anne-Kari Bratten på Spekters sykehuskonferanse i dag.

Ny undersøkelse: Helse er viktigste politiske sak

En fersk undersøkelse utført på vegne av Arbeidsgiverforeningen Spekter avdekker at helse er den politiske saken som opptar nordmenn mest. Dette kommer frem i en tid hvor Norge står overfor betydelige utfordringer innen helsevesenet, inkludert omstilling og bemanningsutfordringer.

Publisert Sist oppdatert

Ifølge undersøkelsen, som ble utført av analysebyrået Opinion, mener 17% av de spurte at helse (helsevesen og sykehus) bør være hovedfokus for politikerne. Dette står i kontrast til sosiale forskjeller og klima- og miljøsaker, som fikk henholdsvis 11% og 10% av stemmene.

Tilfredshet og utfordringer

Spekters administrerende direktør, Anne-Kari Bratten, uttrykker tilfredshet med at to tredjedeler av nordmenn vurderer kvaliteten på norske sykehus som god. Norge har, ifølge Bratten, et sykehustilbud i verdensklasse, med stadig flere pasienter behandlet, redusert dødelighet og flere sykdommer som kureres.

Samtidig advarer Bratten om et økende gap mellom forventningene til helsevesenet og det sykehusene faktisk kan levere i fremtiden. Hun understreker viktigheten av at politikerne må være ærlige om fremtidens utfordringer og bidra til en realitetsorientering blant befolkningen.

Omstillingsbehov

Spekters undersøkelse blant ledere i helseforetakene viser at det er et klart behov for omstilling, delvis på grunn av økte forventninger, demografisk utvikling, og ikke minst bemanningsutfordringer. I dette landskapet står helseledere overfor et mindre handlingsrom for nødvendige endringer sammenlignet med ledere i andre sektorer Spekter arbeider med. – Mangelen på arbeidskraft er en av de viktigste årsakene til at vi må omstille. Da må vi våge å ta de store diskusjonene, sa Bratten.

Vilje til å reise for behandling 

Bratten peker på mangelen på arbeidskraft som en nøkkelfaktor bak omstillingsbehovet i helsevesenet. Hun etterlyser større vilje til å ta de vanskelige diskusjonene og peker på at politisering ofte legger en demper på faglige råd og nødvendige utredninger.

Interessant nok viser undersøkelsen også at et flertall er villige til å reise for å motta raskere eller bedre sykehusbehandling, selv om det er en sterk ønske om å bevare lokale sykehus.

Denne saken er utarbeidet ved hjelp av AI-verktøyet Char GPT og kvalitetssikret av redaksjonen

Powered by Labrador CMS