Podcast:

Ny podcast: Blærekreft-gjennombrudd, krefttall for 2023 og NIPU-publikasjon

I siste episode av HealthTalk-podcasten diskuterer redaksjonen en ny blærekreft-behandling som leger nå oppfordres om å ta i bruk før godkjenning, høydepunkter og nedturer ved årets kreftstatistikk og nok en Ultimovacs-oppdatering.

Publisert Sist oppdatert

HealthTalk er ute med nok en podcast-episode. Hovedsaken redaksjonen denne gangen diskuterer er en ny og svært effektiv legemiddelkombinasjon for pasienter med blærekreft med spredning. 

– Gjennom HealthTalk oppfordrer lederen for de norske onkologene Daniel Heinrich nå kreftlegene til å utnytte såkalt «off-label»-bruk av en ny effektiv legemiddelkombinasjon for pasienter med blærekreft. Han mener at om lag 300-350 norske pasienter er aktuelle for denne kombinasjonsbehandlingen hvert år, men så langt er det bare under 10 pasienter på offentlige norske sykehus som får slik behandling, sier redaktør Hans Anderssen. 

Det er i tillegg noen få som får behandling på de to norske private kreftklinikkene. Disse pasientene betaler for denne kostbare behandlingen selv eller får den dekket gjennom sin helseforsikring (se egen sak). Listeprisen er 3,6 millioner kroner per år og i tillegg kommer behandlingskostnadene. 

– Denne legemiddelkombinasjonen var den største nyheten som kom på fjorårets ESMO, som er Europas største kreftkongress. Hva var det som ble lagt frem der? spør journalist Lars Brock Nilsen.

– Det ble presentert data som viste at en kombinasjonsbehandling bestående av den målrettede cellegiften enfortumab vedotin (Padvec) og immunterapien pembrolizumab (Keytruda) doblet overlevelsen for pasienter med metastatisk blærekreft (med spredning), sammenlignet med tradisjonell platinabasert kjemoterapi, svarer redaktør Hans Anderssen. 

Nå oppfordrer onkolog Daniel Heinrich, leder i Norsk Onkologisk Forening, norske kreftleger, til å bruke systemet for å få tilgang til behandlingen, til tross for at den verken er godkjent i Europa eller i Norge. 

– Men vi har også snakket med lederen for Blærekreftforeningen. Anita Eik Roald. Hun forteller om flere pasienter som har kontaktet foreningen, i fortvilelse over at de ikke får tilgang til behandlingen grunnet avslag fra sykehusledelsen, sier Anderssen.

Hør hele podcasten for å høre mer om denne saken, samt om høydepunktene fra fjorårets kreftstatistikk og ny Ultimovacs-oppdatering.

Powered by Labrador CMS