ASCO

Den AI-drevne pasientnavigatøren MyEleanor reduserte arbeidsmengden til menneskelige pasientrådgivere og bidro til å doble antallet fullførte koloskopier blant pasienter som ikke møtte opp til sine avtaler.

Kunstig intelligens hjelper flere pasienter å møte opp til koloskopiavtaler

Den AI-drevne pasientnavigatøren MyEleanor reduserte arbeidsmengden for menneskelige pasientrådgivere og bidro til å doble antallet fullførte koloskopier blant pasienter som uteble fra avtalene sine, sammenlignet med rådgivere som jobbet uten den virtuelle navigatøren.

Publisert

Forskere ved Montefiore Einstein Comprehensive Cancer Center, i samarbeid med mental helse-organisasjonen Mind You, har utviklet en AI-drevet pasientnavigatør som har vist seg å kunne forbedre pasientoppmøtene for koloskopi betydelig. Dette innovative verktøyet, kalt MyEleanor, kan potensielt avlaste menneskelige ressurser og effektivisere pasientoppfølging på en måte som tidligere ikke var mulig.

MyEleanor, ringte tusenvis av pasienter som hadde uteblitt fra sine koloskopi-avtaler og veiledet dem til en menneskelig pasientrådgiver som kunne hjelpe dem med å bestille ny avtale og overkomme hindringer de hadde møtt.

I et forskningssammendrag publisert på ASCO sine hjemmesider, viste forskerne at MyEleanor reduserte arbeidsmengden til menneskelige pasientrådgivere og bidro til å doble antallet fullførte koloskopier blant pasienter som ikke møtte opp til sine avtaler, sammenlignet med menneskelige pasientrådgivere som jobbet uten den virtuelle assistenten.

Powered by Labrador CMS