Beslutningsforum 22. april:

Wenche Gorset Johnsrud er Head of Governmental Affairs og Market Access i AstraZeneca. Hun er fornøyd med vedtaket.

Hurtigspor sikrer godkjenning i Beslutningsforum

AstraZeneca sikret seg en rask godkjenning av Imfinzi ved å benytte seg av hurtigsporordningen for immunterapier. Som en del av avtalen, gikk legemiddelprodusenten med på en betydelig prisreduksjon.

Publisert Sist oppdatert

 I dag godkjente Beslutningsforum AstraZenecas immunterapibehandling for pasienter med galleveiskreft og leverkreft. 

– AstraZeneca har tilbudt en pris som medfører at årskostnadene for den aktuelle metoden ligger innenfor det forhåndsbestemte pristaket fastsatt av Beslutningsforum, sier Terje Rootwelt som er leder av Beslutningsforum. Han har tidligere omtalt pristaket som en betydelig reduksjon sammenlignet med det nåværende prisnivået.

Wenche Gorset Johnsrud er Head of Governmental Affairs og Market Access i AstraZeneca. Hun er fornøyd med vedtaket.

Stort behov 

– AstraZeneca meldte Imfinzi (durvalumab) inn i ordningen med hurtiginnføring av immunterapi, og vi har hatt en god dialog med myndighetene i denne saken. Vi er glade for at innføringen har gått raskt, særlig med tanke på pasienter med galleveiskreft som har et stort behov for ny behandling, sier hun. 

– Vår erfaring med den nye hurtiginnføringen har vært god, og vi er glade for at pasientene med disse to sykdommene får tilgang til ny behandling raskere. Vi håper det går like raskt med de andre indikasjonene som ligger og venter, sier Gorset Johnsrud. 

En gjennomgang av Nyemetoder.no viser at det er to nye indikasjoner som nå venter på en vurdering av Beslutningsforum.

  • Imfinzi i kombinasjon med platinabasert kjemoterapi, etterfulgt av Imfinzi monoterapi til førstelinjebehandling av voksne med avansert eller tilbakevendende livmorkreft (endometriekreft).
  • Imfinzi i kombinasjon med etoposid og enten karboplatin eller cisplatin som førstelinjebehandling hos voksne med utbredt småcellet lungekreft (ES-SCLC).

Risiko

I dag ble det også tydelig hvilken risiko legemiddelprodusenter påtar seg ved å ikke bli med i hurtigsporordningen. MSDs Keytruda, som er verdens og Norges mest brukte immunterapi, mottok et avslag for bruk i behandlingen av tidlig føflekkreft etter operasjon.

Slik forklarer lederen i Beslutningsforum, Terje Rootwelt avslaget: – Det er gjennomført en metodevurdering som viser at den dokumenterte nytte ikke står i forhold til prisen. I tillegg har vi en tilsvarende annen behandling til en lavere kostnad.

– Du tenker her på immunterapien Opdivo? Den ble innført av dere i februar fordi produsenten Bristol Myers Squibb valgte å melde legemidlet sitt inn i ordningen med hurtiginnføring av immunterapi og dermed aksepterte en lavere pris. Er avslaget til Keytruda i dag et forsøk på å skape en større markedsmessig fordel for de immunterapiene som blir med i fast-track-ordningen?

– Keytruda er vurdert på vanlig måte og er vurdert som ikke kostnadseffektiv, og så er det som sagt en annen tilsvarende behandling som finnes som er lagt rimeligere, sier Rootwelt. 

Viktig for pasientene

Terje Ahlquist, nordisk medisinsk direktør for onkologi i AstraZeneca, sier at innføringen av Imfinzi er viktig for pasientene. – Årlig får mellom 100 og 120 personer diagnosen galleveiskreft i Norge. Det er en kreftsykdom som gir lite symptomer i starten, og derfor oppdages den vanligvis sent i forløpet. Kjemoterapi har vært standardbehandling for disse pasientene i mer enn 10 år, og det er derfor svært gledelig at de nå får et nytt behandlingstilbud. Vi er også glade for å kunne tilby pasienter med avansert eller metastatisk leverkreft en ekstra behandlingsmulighet med durvalumab som monoterapi, sier Ahlquist, 

I forrige uke kom også nyheten at durvalumab, i kombinasjon med kjemoterapi, doblet total overlevelse etter tre år for pasienter med avansert gallegangskreft, i fase 3-studien TOPAZ-1. 

Powered by Labrador CMS