EHA 2024:

Schjesvold tror ny CAR-T er like effektiv som Carvykti og gir færre bivirkninger

Den eksperimentelle CAR-T-behandlingen anito-cel kan være minst like effektiv som Carvykti, men gir langt færre bivirkninger, sier overlege og leder av Oslo myelomatosesenter, Fredrik Schjesvold.

Publisert

EHA, MADRID (HealthTalk): – Dette ser veldig lovende ut! 

Schjesvold kommenterer en eksperimentell CAR-T-celleterapi fra Gilead, kalt anito-cel, som det presenteres fase 1-data på under EHA-kongressen i Madrid denne uken. 

I dag er en annen CAR-T-behandling fra Johnson & Johnson, kjent som cilta-cel, eller Carvykti, godkjent for bruk i fjerdelinjebehandling, med en oppnådd progresjonsfri overlevelse på tre år i kliniske studier, forklarer Schjesvold. 

Ny teknologi med flere fordeler

Han påpeker at anito-cel er utformet annerledes enn cilta-cel, med en mindre bindingsdel til myelomatosecellene. 

– Konstrukter, som refererer til de genetisk modifiserte komponentene laget i laboratoriet, er mindre i størrelse for anito-cel sammenlignet med cilta-cel, sier Schjesvold. 

Konstruktene inkluderer gener som koder for chimære antigenreseptorer (CARs), designet for å binde seg til spesifikke mål på kreftcellene. – Den mindre bindingsdelen har flere fordeler. For det første binder denne celleterapien seg tettere til myelomcellene, noe som betyr at det er flere av disse konstruktene på overflaten av CAR-T-cellene. Dette kan indikere at behandlingen er mer effektiv, sier Schjesvold.

Selv om de progresjonsfrie overlevelsestallene ennå ikke er ferdigstilt, viser foreløpige data at mellom 60 og 70 prosent av pasientene ikke har opplevd tilbakefall to år etter behandlingen. Dette tyder ifølge kreftlegen på at behandlingen er minst like effektiv som cilta-cel.

Færre bivirkninger

En annen viktig fordel er færre bivirkninger.

– Vel så viktig er det at vi ser mindre toksisitet med anito-cel enn med cilta-cel. Cilta-cel er ikke et uproblematisk produkt, det er en viss prosent som utvikler parkinsonisme, det er en del nevrologiske utfall og nevrotoksisitet, og det ser ut til at det er mye mindre slike bivirkninger med anito-cel. 

Han mener dette kan gjøre anito-cel til et tryggere og potensielt bedre alternativ enn cilta-cel. 

– Her kan vi ha et legemiddel som er minst like bra og kanskje bedre enn cilta-cel og i tillegg er tryggere. Når vi gir denne typen behandling til pasienter i tredjelinje, er ikke toksisiteten så viktig, men ved behandling ved diagnosetidspunktet, som i de nåværende studiene, er det kritisk å unngå at 2-3 prosent utvikler Parkinsons sykdom, sier Schjesvold.

Carvykti ble vurdert av Beslutningsforum i mai, men fikk nei. – Dette er en spennende CAR-T behandling som vi ønsker å kunne innføre. Men på lik linje med våre samarbeidspartnere i Sverige og Danmark, har vi måttet si nei i denne omgang fordi prisen er altfor høy. Vi ønsker å gå i nye prisforhandlinger med leverandøren, sa Beslutningsforums leder Terje Rootwelt til HealthTalk.

Kan korte tiden  

Det kan ta lang tid før anito-cel vil være på markedet, forteller Schjesvold. Fase 3-studier starter rundt årsskiftet, og vil normalt pågå i 3-4 år før Gilead vil søke om regulatorisk godkjenning. Det skyldes at det tar lang tid å få modne data på progresjonsfri overlevelse som er studiens primære endepunkt. Men ny utvikling i hva FDA aksepterer som endepunkt i kliniske studier kan få anito-cel raskere på markedet.

FDA har nå godkjent MRD-negativitet som et primært endepunkt i randomiserte studier på myelomatose, både for nyoppdagede tilfeller og ved tilbakefall.

 – Godkjenningen basert på MRD-negativitet vil føre til «akselerert godkjenning» i USA og «betinget godkjenning» i Europa, med en senere revurdering når PFS-dataene er modne for ordinær godkjenning. Evaluering av MRD-negativitet mellom gruppene vil være rundt ett år, sier Schjesvold. Prosessen med å bruke MRD-negativitet som endepunkt pågår også hos EMA, forteller han.

MRD negativ står for "Minimal Residual Disease negativ". Dette betyr at det ikke er mulig å påvise gjenværende kreftceller i pasientens kropp etter behandling ved hjelp av svært sensitive metoder. Å oppnå MRD-negativ status indikerer at behandlingen har vært svært effektiv og at risikoen for tilbakefall er minimal. Det er et mål for mange moderne kreftbehandlinger, da det er assosiert med bedre langsiktig overlevelse og prognose.

– Dette er en studie som vi på Oslo myelomatosesenter dessverre ikke er med på, sier Schjesvold. Studien, kalt IMMagine-3, rekrutterer om lag 450 voksne pasienter på 130 studiesteder i USA, Europa og resten av verden. Pasientene som rekrutteres har fått tilbakefall eller ikke hatt effekt av én til tre tidligere behandlingslinjer, inkludert et immunmodulerende legemiddel (IMiD) og en anti-CD38 monoklonalt antistoff.

Powered by Labrador CMS