EHA 2024:

PRESENTERTE FORSKNING: Overlege og forsker Frida Bugge Askeland ved Oslo Myelomatosesenter kom med oppdateringer fra Norges største benmargskreft-studie på EHA i Madrid.

Norges største studie på benmargskreft:
Frida presenterer nye data på EHA i Madrid

Overlege og Phd-kandidat Frida Bugge Askeland presenterer nye data fra REMNANT-studien - Norges største og kanskje viktigste benmargskreft-studie - på EHA i Madrid.

Publisert Sist oppdatert

EHA, MADRID (HealthTalk): I fjor vant Frida Bugge Askeland posterpris på verdens største blodkreft-kongress - ASH i San Diego. Nå deltar hun på den europeiske hematologikongressen i Madrid med oppdaterte data fra REMNANT-studien. 

Bugge Askeland er hovedutprøver for studien i Oslo, mens Fredrik Schjesvold er nasjonal koordinerende hovedutprøver.

– Hovedspørsmålet i denne studien er om behandling av svært tidlig tilbakefall, såkalt tap av MRD-negativitet, etter førstelinjebehandling, vil forlenge progresjonsfri- og totaloverlevelse hos pasienter med myelomatose (benmargskreft), forklarer Bugge Askeland. 

Todelt studie

På EHA i år presenterer hun oppdaterte data for studien som nå har flere inkluderte pasienter.

– Pasientene blir inkludert allerede fra diagnosetidspunktet. Men i del én er det ingen randomisering: Alle pasientene får standard norsk førstelinjebehandling, som er induksjon og konsolideringsbehandling med bortezomib, lenalidomid og deksametason, forklarer Askeland.

Etter induksjon går pasienten til singel eller tandem høydosebehandling med stamcellestøtte (HMAS), og etter konsolidering får de lenalidomid vedlikehold. De som oppnår fravær av målbar sykdom (MRD- negativ komplett respons), får tilbud om å bli med i del to, den randomiserte delen av studien. Begge delene av studien går samtidig, forteller hun. 

Pasientene som blir med i del to av studien randomiseres til enten å få andrelinjebehandling tidlig ved MRD-tilbakefall eller vente med å få det til sykdomsprogresjon. Begge grupper får den samme andrelinjebehandlingen, som er daratumumab-karfilzomib-deksametason frem til progresjon. 15. januar i år hadde 332 pasienter blitt innrullert i del én av studien og 128 i del to. 

Halvparten uten målbar sykdom

– I korte trekk ser vi at av de pasientene som kommer seg gjennom førstelinje, oppnår cirka 50 prosent av pasientene fravær av målbar sykdom etter konsolidering, sier Bugge Askeland.

Hun og forskerkollegene håper å nå inklusjonspunktet for studien innen 16-17 måneder. Primærmålet for del 2 av studien er progresjonsfri overlevelse og totaloverlevelse fra randomisering til tilbakefall på andrelinjebehandling.

– Det vil ta lang tid før vi får data på det. Del én av studien skal også sikre at alle sentrene i Norge tilbyr den samme behandlingen i førstelinje i henhold til retningslinjene. 

Et annet mål med studien er å heve studiekompetansen i hele Norge. 13 norske studiesentre er med, og noen av dem har ikke drevet med kliniske studier innenfor myelomatose tidligere.

– Dette kommer pasienter som ikke bor i sentrale strøk til gode, og det skaper muligheter for å kunne bli med i studier nærmere der man bor. Dette er den største akademiske kliniske studien innenfor myelomatose i Norge noen gang, konstaterer forskeren. 

Det viktigste med studien mener Bugge Askeland likevel er at ingen andre forskningsmiljøer utforsker akkurat dette forskningsspørsmålet, og at det skaper stor interesse for studien. 

– Vi har også med et studiesenter i Litauen, ellers er det kun norske studiesentre. Dette er en akademisk studie der OUS er sponsor, og studien har fått støtte fra KlinBeForsk, Kreftforeningen og legemiddelselskapene Johnson&Johnson, BMS, GSK og The Binding site, sier Bugge Askeland.

PS: Hvis du er til stede på EHA i Madrid, finner du Askelands poster med posternummer P940 fredag 14. juni i posterhallen (Hall 7).

Powered by Labrador CMS