Beslutningsforum 17. juni:

KRITISK TIL TEPKINLY-NEI: Styreleder Olav Ljøsne i Blodkreftforeningen.

Blodkreftforeningen om lymfom-nei:
– Gambler med pasientenes liv og helse

Styreleder Olav Ljøsne i Blodkreftforeningen mener Beslutningsforums argumenter for å ikke godkjenne lymfom-medisinen Tepkinly er uholdbare. – Det virker som om de kun har vært på jakt etter argumenter mot å innføre legemidlet, sier han.

Publisert

Mandag ble flere viktige nye blodkreft-behandlinger vurdert i Beslutningsforum, det statlige organet som bestemmer hvilke legemidler som skal innføres og finansieres av den offentlige helsetjenesten. 

En av sakene som har fått mye oppmerksomhet, var avslaget på innføringen av legemidlet Tepkinly mot diffus storcellet B-cellelymfom. Både selskapet bak legemidlet, AbbVie, og myndighetene har vært klare på at datagrunnlaget har vært noe usikkert, og AbbVie sier til HealthTalk at de derfor gikk inn med et «svært godt» pristilbud. 

Likevel ble det nei på møtet mandag, og nå tror daglig leder Kirsti Nyhus i AbbVie Norge at det vil ta veldig lang tid før det kan bli en ny vurdering. 

– Vi har ikke mer å gå på, sa hun til HealthTalk.

– Gambler med pasientens liv

Olav Ljøsne, styreleder i Blodkreftforeningen, sier at han har forståelse for at Beslutningsforum selvsagt ikke skal «gamble» med skattepengene og pasientenes sikkerhet når det er stor usikkerhet i dataene. 

– Men i dette tilfellet er det sterke argumenter for at dataene er gode og pålitelige. Det er snarere slik at Beslutningsforum i dette tilfellet gambler med pasientens liv og helse ved å ikke tilby dem medisinen, og dette er langt mer problematisk. De glemmer at pasienter dør mens de venter på medisinen. Det er trist om Norge ender i bakevjen. Det virker som om de kun har vært på jakt etter motargumenter for å innføre legemidlet, sier han. 

Nye data på blodkreft-kongress i Madrid

Oppdaterte data fra en klinisk studie som ble lagt frem på EHA-kongressen nylig demonstrerer at legemidlet er både effektivt og sikkert. HealthTalk intervjuet hovedutprøveren for NHL1-Epcore-studien da vi dekket kongressen i Madrid. 

– Totaloverlevelsen for disse pasientene er virkelig imponerende. Vi ser at pasientene har dype og vedvarende responser, og ingen nye sikkerhetssignaler ble rapportert, sa professor Catherine Thieblemont til HealthTalk.

Legemiddelfirmaet Abbvie har oversendt de nye dataene til Direktoratet for medisinske produkter (DMP), og de inngår i metodevurderingen som Beslutningsforum vurderte. I den nye analysen er pasientene fulgt opp i 2,5 år, mens den tidligere analysen hadde en oppfølgingstid på 2,1 år.

Studien viser at pasientenes respons er opprettholdt uten nye sikkerhetsobservasjoner. Den totale responsraten (ORR) i de nye dataene er 62 prosent, samme som etter 2,1 år. Andelen med komplett respons var henholdsvis 40 prosent i den nye analysen og 39 prosent i den tidligere. 

– Dette er responsrater på sammenlignbart nivå som for Yescarta, sa Thieblemont.

Forskjell på pasientene

Blodkreftforeningens styreleder mener man er nødt til å ta større hensyn til de individuelle forskjellene i responsen på behandlinger mot ulike sykdommer.

– Denne medisinen kan være livsendrende for noen pasienter, samtidig som den kanskje ikke fungerer for andre pasienter. Vi ser ofte at det samme molekylet kan gi ulike reaksjoner. I mange andre land er det en vanlig prosess at man prøver ut en medisin, og hvis den ikke fungerer, så går man videre til en annen medisin. Nettopp derfor er det viktig å ha et bredt utvalg av medisiner tilgjengelige, selv om de alle er kostbare nå, sier Ljøsne. 

– Mandag ble det også ja til myelomatose-medisinen Tecvaily. Hva tenker du om det?

– Det var jaggu på tide! Denne prosessen har vært altfor lang, og denne medisinen har vært uhyggelig viktig å få på markedet. Det er også positivt at man har blitt enig med klinikerne om å gå inn på en lavere dose for å unngå overmedisinering. 

Han påpeker likevel at det positive vedtaket kommer tre år for sent.

– De sitter ofte og beregner at medisinen skal gis til et så og så stort pasientgrunnlag, men hele det grunnlaget blir ikke benyttet, for det er ikke alle medisinen passer for. Men for all del, konklusjonen er superpositiv, sier Ljøsne. 

Ønsker effektivisering i DMP

– Er det noen lærdom å hente fra Tecvaily-saken?

– Jeg har ikke sett at Direktoratet for medisinske produkter har vært i stand til å tenke på en ny måte å jobbe på, og det er det et skrikende behov for. Det tar altfor lang tid å gjøre disse metodevurderingene. Det pekes på mangel på saksbehandlere, og det er sikkert korrekt, men jeg tror også at det brukes ressurser på unødvendig arbeid. 

Ljøsne kommenterer også at han er klar over utsettelsen av Elrexfio-saken, men at han ikke har noen andre kommentarer til saken, og viser til overlege Fredrik Schjesvolds kommentarer til HealthTalk på mandag.

Powered by Labrador CMS