EHA 2024 - MADRID:

Forskningsjefen på Sykehuset Østfold deltok på EHA med flere studier på blodsykdommer

Hematolog og professor Waleed Ghanima er ledende internasjonal skikkelse innen forskning på flere ulike blodsykdommer. Lørdag holdt han EHA-foredrag om de første nordiske real world-dataene på nye antikoagulerende legemidler mot blodpropp i venene (venøs tromboembolisme).

Publisert Sist oppdatert

EHA, MADRID (HealthTalk): Ghanima, som til daglig er forskningssjef ved Sykehuset Østfold, Kalnes, og professor ved Universitetet i Oslo (UiO), deltok på den europeiske hematologi-kongressen EHA i Madrid med flere studier.

Se hele videointervjuet med Waleed Ghanima øverst i saken for å høre mer om hans studier på immun trombocytopeni.

Fikk holde muntlig presentasjon

Én av studiene ble plukket ut til å presenteres muntlig på en såkalt «oral session», noe som forbeholdes de aller beste studiene på kongressen. 

– Vi har gjennomført en registerstudie der vi innhentet data fra de nasjonale diagnose- og reseptregistrene fra Norge, Finland og Sverige. Vi har sett på nye, antikoagulerende legemidler og sammenlignet disse med warfarin, og sett på blødninger og residivratene under behandling av venøs tromboembolisme, forteller Ghanima. 

60 000 pasienter er med i registerstudien, og det ble laget to kohorter: Den ene sammenlignet apixaban opp mot warfarin, og den andre rivoroxaban mot warfarin.

– Vi så at for pasientene som fikk apixaban så var det totalt sett lavere blødningsrate, og det er en blødning som krever sykehusinnleggelse. På apixaban-pasienter var det lavere rater av intrakranielle og GI-blødninger versus warfarin. Men når det gjelder residiv, var det ingen forskjell etter seks måneders behandling. 

For rivoroxaban var det totalt sett lavere blødningsrate sammenlignet med warfarin, men ingen forskjell i ratene når det kom til intrakraniell- og GI-blødning. Samtidig kunne rivoroxaban vise til lavere residivrate. 

– Dette er interessante data. Det er den første såkalte «real world evidence»-studien som kommer fra de nordiske landene. 

Tre studier

Ghanima deltok i år også med flere studier på blodsykdommen immun trombocytopeni. 

– Det er veldig mye spennende som skjer innen denne sykdommen. Jeg deltar selv med tre abtrakter, og to av dem handler om det nye medikamentet som heter rilzabrutinib, en BTK-hemmer. Her har det blitt presentert en del data fra en fase 2-studien LUNA-2, forteller Ghanima. 

Norge er ett av landene som har deltatt i LUNA-2-studien. Ghanima har blant annet presentert et forskningsabstrakt på variabiliteten, det vil si endringer, i blodplatene.

– Dette virker å være en veldig lovende medisin når det gjelder variabiliteten. 

Totalt deltok 71 pasienter i denne studien. I et annet abstrakt, som Ghanima også la frem på EHA, så han på hva som predikerer respons på behandling i LUNA-2-studien. 

– LUNA-2 består av to deler: A og B, med små forskjeller mellom de to. 41 prosent av pasientene responderte på behandlingen.

Powered by Labrador CMS