70 prosent av studiedeltakerne med kronisk og episodisk migrene som fikk atogepant 60 mg oppnådde en reduksjon på minst 50 prosent i antall migrenedager per måned

Studie bekrefter at migrenetablett er effektiv og trygg

En langtidsstudie viser at CGRP-hemmeren atogepant - den første orale behandlingen for å forebygge kronisk og episodisk migrene - halverer antall migrenedager og er trygg å bruke.

Publisert

70 prosent av studiedeltakerne med kronisk og episodisk migrene som fikk atogepant 60 mg oppnådde en reduksjon på minst 50 prosent i antall migrenedager per måned i løpet av uke 13 til 16, og denne effekten vedvarte gjennom 48 uker. 

Nyheten fra den åpne fase 3-studien ble presentert på den årlige amerikanske nevrologikongressen (AAN). Studien skal gå over 156 uker, og dette er den første rapporten med ettårsdata for behandling med atogepant hos personer med kronisk migrene. 

Daglig pille 

Atogepant er designet for å tas daglig for å forebygge både kroniske migrener (som forekommer mer enn 15 ganger i måneden) og episodiske migrener (som forekommer mellom fire og 15 ganger i måneden)

Dr. Sait Ashina, professor i nevrologi og anestesiologi ved Harvard Medical School og direktør for Comprehensive Headache Center ved Beth Israel Deaconess Medical Center i Boston, er hovedforfatter av studien. 

– Migrene er en invalidiserende nevrologisk sykdom som kan ha stor innvirkning på dagliglivet. Disse resultatene bygger på tidligere observasjoner av atogepants sikkerhet og effektivitet over lang tid i en befolkning med episodisk migrene, og demonstrerer medikamentets evne til å redusere antall migrenedager og bruk av akuttbehandling over hele spekteret av sykdommen, sier han i en pressemelding. 

Han forteller at de primære funnene fra den mellomliggende analysen viser at gjennomsnittlig antall migrenedager per måned forbedret seg med 8,5 dager fra uke 13 til 16, og denne forbedringen var konsistent over 48 uker. Lignende forbedringer ble observert i antall hodepinedager per måned og bruk av akuttmedikasjon per måned. Resultatene er i tråd med tidligere observert langtidsdata når det gjelder effekt og sikkerhet hos personer med episodisk migrene, noe som viser mulighetene for å redusere antallet migrenedager og behovet for akuttmedisinering over hele migrenespekteret med hjelp av atogepant.

Sikkerhetsresultatene var konsistente med den kjente sikkerhetsprofilen til atogepant 60 mg, og det ble ikke identifisert noen nye sikkerhetssignaler.

Nøkkelrolle

Migrene er en nevrologisk sykdom som kjennetegnes av episodisk eller kronisk hodepine, ofte ledsaget av kvalme og ømfintlighet for lys og lyd. CGRP (kalsitonin-genrelatert peptid) CGRP er et protein som spiller en nøkkelrolle i å starte migrene og som som øker under migreneanfall, og er dermed et aktuelt angrepspunkt i behandlingen av migrene.

Atogepant, kjent som Aquiota er den eneste orale CGRP-reseptorhemmeren som er godkjent i EU som forebyggende behandling av migrene i voksne med fire eller flere migrenedager per måned. Legemidlet har foreløpig ikke blå resept i Norge.  

I likhet med andre CGRP-hemmere fungerer den ved å blokkere reseptoren til CGRP-proteinet, som finnes i nerver i hodet og nakken og antas å forårsake inflammasjon og migrenesmerter. Disse medikamentene har færre bivirkninger enn eldre migrenemedisiner, hvorav noen opprinnelig ble utviklet for andre tilstander.

Tre CGRP-hemmere har siden desember 2019 er tilgjengelig på blå resept etter individuell refusjon for norske pasienter med kronisk migrene. Det er såkalte monoklonale antistoffer Aimovig (erenumab), Ajovy (fremanezumab) og Emgality (galkanezumab), men disse settes som injeksjoner med atogepant tas som en pille. I tillegg har Beslutningsforum godkjent at et legemiddel som heter Vyepti kan brukes forebyggende. Dette er den første CGRP-hemmeren som administreres ved intravenøs infusjon, og derfor er finansieringsansvaret lagt til de regionale helseforetakene. Pasientene som bruker Vyepti trenger kun behandling hver 12. Uke.

Aimovig (erenumab) er et eksempel på et CGRP-legemiddel som er utviklet spesifikt for å forebygge migrene.

Legemiddelgruppen Gepantene - som Atogepant tilhører - er en ny legemiddelklasse og er også CGRP-hemmere, men er såkalte antagonister og ikke monoklonale antistoffer. Gepantene er, i motsetning til monoklonale antistoffer mot CGRP, egnet for peroral og nasal administrasjon.

Powered by Labrador CMS