Etter en gjennomgang av studier og tilgjengelige data om bruken av GLP-1-medisiner sier EMA at det ikke er behov for å oppdatere anbefalinger, godkjenninger og pakningsvedlegg om medisinene.

EU: Ingen tegn til sammenheng mellom slankemedisiner og selvmord

EUs legemiddelbyrå EMA finner ingen sammenheng mellom bruken av populære medisiner for slanking og selvmordsforsøk og selvskading.

Publisert

Etter en gjennomgang av studier og tilgjengelige data om bruken av GLP-1-medisiner sier EMA at det ikke er behov for å oppdatere anbefalinger, godkjenninger og pakningsvedlegg om medisinene.

Legemidlene som er undersøkt, er slankemedisinene Wegovy og diabetesmedisinen Ozempic, begge fra Novo Nordisk, som er basert på såkalte GLP-1-reseptor agonister, samt lignende medisiner fra konkurrentene Eli Lilly og AstraZeneca.

Blant annet har EMA undersøkt forekomsten av tilfeller av selvmordstanker blant pasienter med overvekt og type 2-diabetes, som også brukte GLP-1-medisin, og tilsvarende pasienter som brukte andre medisiner.

Gjennomgangen ble innledet etter at islandske helsemyndigheter i juli i fjor meldte om tre tilfeller der pasienter fikk selvmordstanker eller tanker om selvskading etter å ha brukt Ozempic og Saxenda, en annen Novo Nordisk-medisin.

EMA analyserte også rundt 170 andre rapporter om negative reaksjoner på medisinene som er registrert i EUs database EudraVigilance.

Parallelt har også den amerikanske helsemyndigheten Food and Drug Administration (FDA) undersøkt saken basert på egne data og heller ikke kunnet påvise en sammenheng.

FDA ba imidlertid bedt legene holde øye med utviklingen, akkurat som EMA også har pålagt produsentene å gjøre det.

GLP-1-reseptor agonister ble opprinnelig utviklet for å kontrollere blodsukkeret hos pasienter med diabetes og har også vist seg å gjøre fordøyelsen langsommere og redusere sultfornemmelsen.

Powered by Labrador CMS