Eli Lilly får EU-godkjenning for å benytte tirzepatid som injeksjonspenn mot type 2- diabetes og overvekt

"Diabetes og fedme er kroniske, langvarige tilstander med stor innvirkning på folks helse og livskvalitet," sa Jose Daniel Lucas, visepresident og administrerende direktør i Eli Lillys nordiske avdeling i forbindelse med godkjenningen som kom 19. april. 

"Vi ønsker å gjøre alt som er mulig for å sikre at våre innovative medisiner kan nå pasientene som trenger dem. Denne viktige regulatoriske milepælen hjelper oss å komme nærmere dette målet."

Tirzepatid kan tas i bruk av diabetespasienter som ikke kan bruke legemiddelet metformin. I tillegg kan tirzepatid nå benyttes av mennesker med BMI over 30 eller som er i intervallet 27 til 30 med en samtidig vektrelatert sykdom.

Tirzepatid skal benyttes gjennom en såkalt KwikPen som er en flerdose, ferdigfylt penn som rekker til fire ukentlige injeksjoner. KwikPen ble lansert av Lilly i 2008 og benyttes til å levere forskjellige diabetesmedisiner til pasienter over hele verden. 

Powered by Labrador CMS