Flagget til topps: Amgen melder om lovende fase 2-resultater for fedmemedisinen MariTide, et mulig alternativ til Novo Nordisks Wegovy og Eli Lillys Zepbound med månedlige doser.

Ny utfordrer i behandlingen av fedme: Amgens MariTide med lovende resultater

Amgen rapporterer oppmuntrende resultater fra sin fase 2-studie av det nye legemidlet MariTide, en potensiell konkurrent til Novo Nordisks Wegovy og Eli Lillys Zepbound i behandlingen av fedme. MariTide, som administreres månedlig, kan vise seg å være et attraktiv alternativ til de ukentlige dosene som kreves av de andre to legemidlene.

Publisert

Amgen fortalte fredag at basert på en foreløpig analyse, var de "sikre på MariTides differensierte profil" og at den vil "imøtekomme viktige udekkede medisinske behov". Selskapet ga ingen spesifikke detaljer om de faktiske dataene, men sa at de planlegger å starte en senfasestudie senere i år.

Det var nok til å sende Amgen-kursen opp 11 prosent - til den høyeste noteringen siden 2009 - og kursen til Eli Lilly og Novo Nordisk med henholdsvis 2,8% og 2,5 prosent

Design og Potensial

MariTide er en monoklonalt antistoff koblet til to peptider, som aktiverer GLP-1-hormonreseptorer samtidig som den blokkerer GIP-hormonreseptorer. Dette er en mekanisme som virker kontrært til Lillys Zepbound, som aktiverer begge disse reseptorene. I en fase 1-studie rapporterte Amgen at pasienter som mottok den høyeste dosen mistet gjennomsnittlig 14,5% av kroppsvekten over tre måneder.

Langvarige Effekter?

En interessant observasjon fra fase 1-studien var at pasientene opprettholdt en betydelig grad av vekttap selv etter at legemidlet ikke lenger var til stede i kroppen. Dette antyder at MariTide kan ha lengre varige effekter, noe som kan gi store fordeler sammenlignet med Wegovy og Zepbound som krever ukentlige injeksjoner for at brukerne skal holde vekten nede.

Fase 2 og fremtidige Studier

Amgens pågående fase 2-studie involverer omtrent 600 pasienter med fedme, både med og uten type 2 diabetes. Studien inkluderer en innovativ tilnærming der dosene gradvis reduseres over tid for å se om legemidlet fortsatt er effektivt. Resultatene fra denne studien forventes senere i år og vil være avgjørende for legemidlets fremtid.

Markedskonkurranse

Selv om Novo og Lilly dominerer markedet, har Amgens nye tilnærming og lovende tidlige resultater skapt betydelig interesse blant investorer. Det er verdt å merke seg at en eventuell godkjenning fra Food and Drug Administration (FDA) fortsatt ligger flere år frem i tid, og Amgen vil måtte bevise at MariTide ikke bare reduserer vekt, er sikker men også forbedrer andre helseutfall for å lykkes i dette kompetitive markedet.

Powered by Labrador CMS