– For andre gang i år har belantamab vist seg bedre enn et annet myelomatosemedikament, sier Fredrik Schjesvold, leder ved Oslo Myelomatosesenter. Nå ser han frem til at legemidlet igjen blir tilgjengelig for pasientene.

Blodkreftlegemiddel halverer nesten risikoen for sykdomsprogresjon eller død

Blenrep halverer nesten risikoen for sykdomsprogresjon eller død sammenlignet med standardbehandlingen for den uhelbredelige blodkreftsykdommen myelomatose. – Dette understreker hvor galt det var at Blenrep ble trukket fra markedet, sier overlege og leder for Oslo Myelomatosesenter Fredrik Schjesvold.

Publisert Sist oppdatert

ASCO, CHICAGO (HealthTalk): Blenrep har opplevd tilbakeslag de siste par årene etter at det ble trukket fra det amerikanske markedet i mars 2023 og deretter fra det europeiske markedet, etter at det ikke klarte å vise overlegenhet over en eksisterende behandling i en separat senfase-studie. 

Men med DREAMM-8 dataene som ble presentert på ASCO søndag er det duket for en tilbakekomst. GSK som har utviklet legemidlet sier de planlegger å sende inn markedsføringssøknader til globale legemiddelbyråer som FDA og EMA i andre halvdel av 2024. 

 – Et av de mest aktive medikamentene vi har

Dette er den andre positive studien for antistoff legemiddelkonjugatet Blenrep (belantamab mafodotin) mot myelomatose de siste månedene, forteller Fredrik Schjesvold. – For andre gang i år har belantamab vist seg bedre enn et annet myelomatosemedikament. I vinter var det daratumumab som ble slått, og nå er det bortezomib. Dette bekrefter at belantamab er et av de mest aktive medikamentene vi har mot denne sykdommen, og understreker hvor galt det var at dette medikamentet ble trukket fra markedet i fjor. 

Schjesvold har stor tro på at Blenrep vil komme tilbake. – De to studiene, DREAMM-7 og DREAMM-8, vil nå lede til en ny godkjenning av dette medikamentet, og det vil da være to aktuelle kombinasjoner, med bortezomib-dex, og med pomalidomid-dex. Belantamab kommer til å spille en viktig rolle i både andre og tredjelinjebehandling fremover, sier han. 

302 pasienter med tilbakevendende eller refraktær myelomatose deltok i DREAMM-8 studien, og 71% av de som fikk Blenrep i kombinasjon med deksametason og pomalidomid (Bpd) var i live uten at sykdommen hadde forverret seg ett år etter behandlingsstart. Kontrollgruppen som fikk standardbehandlingen med bortezomib pluss pomalidomid og deksametason (PVd) hadde en progresjonsfri overlevelse (PFS) på 51%. 

Mer enn halvparten av Blenrep-pasientene var i live uten sykdomsprogresjon etter en median oppfølging på 21,8 måneder, sammenlignet med 12,7 måneder progresjonsfri overlevelse (PFS) for standardbehandlingen, fortalte førsteforfatter doktor Suzanne Trudel under en pressekonferanse her på ASCO. 

Blant andre endepunkter viste studien en komplett responsrate på 40% for pasienter som fikk Blenrep, sammenlignet med 16 % for de i kontrollgruppen. Blenrepgruppen hadde også en lengre varighet av respons, og det var en positiv trend i totaloverlevelse, med en redusert dødsrisiko på omtrent 20% ved en tidlig analyse.

Stort udekket medisinsk behov

Hege Edvardsen er medisinsk sjef innen onkologi i GSK Norge. Hun er glad for at selskapet nå har konsistente data fra to fase 3-studier som støtter potensialet for Blenrep-kombinasjoner ved eller etter første tilbakefall. Hun forteller til HealthTalk at selskapet vil gjøre sitt ytterste for at legemiddelmyndighetene skal godkjenne behandlingen.

– På ASCO har vi presentert data fra DREAMM-7 og DREAMM-8. Sammen viser resultatene fra disse studiene potensialet for kombinasjonsbehandlingene for myelomatosepasienter ved eller etter første tilbakefall. Dette er en pasientgruppe med et stort udekket medisinsk behov hvor det er viktig at klinikerne har en bred verktøykasse å ta i bruk. GSK vil fortsette å dele data fra studieprogramet og diskutere veien videre med regulatoriske myndigheter for å bidra til at disse kombinasjonene blir tilgjengelig for norske pasienter så raskt som mulig, sier hun. 

– Denne kombinasjonen kan ha potensial til å redefinere behandlingen av myelomatose ved eller etter første tilbakefall, sa Suzanne Trudel da hun presenterte DREAMM-8 studien. – Å legge til Blenrep til behandlingskombinasjoner er mer effektivt for å stoppe sykdomsprogresjon enn nåværende standard behandlingsregimer. 

Førsteforfatter doktor Suzanne Trudel under pressekonferansen

Forskerteamet hun leder vil fortsette å følge deltakerne for å evaluere om pasientene lever lenger og forblir sykdomsfrie, samt å fastsette median progresjonsfri overlevelse og varighet av respons for pasientene som fikk kombinasjonsjonsbehandlingen. 

– Denne studien antyder at BPd kan bli en ny behandlingsstrategi for disse pasientene, sa doktor Oreofe O. Odejide som er førsteamanuensis i medisin ved Dana-Farber Cancer Institute under pressekonferansen. 

Blenrep er et antistoff legemiddelkonjugat - en målrettet cellegift som leverer cellegift direkte til kreftcellene. Legemiddelet kombinerer et antistoff med et cellegiftmiddel. Det er spesielt rettet mot BCMA (B-cell maturation antigen), et protein som finnes på overflaten av myelomatosecellene. Antistoffet i Blenrep binder seg til BCMA, og når det har festet seg til kreftcellen, frigjør det cellegiften for å ødelegge cellen.  

Powered by Labrador CMS