VOKSER: – Allerede neste år kommer det syv eller åtte nye indikasjoner for Keytruda (pembrolizumab), og syv eller åtte nye indikasjoner året etter det igjen, sier MSD Norges Hans Petter Strifeldt.

Stor omstrukturering i MSD Norge - blir snart 100 ansatte

Legemiddelselskapet MSD Norge omstrukturerer hele organisasjonen, og har fått færre avdelinger og flere ansatte totalt. Samtidig mister tre ansatte jobben, bekrefter External Affairs Director Hans Petter Strifeldt.

Publisert Sist oppdatert

Ledelsen i MSD Norge:

Administrerende direktør:

Andreea Mocofan

Business Unit Lead Oncology

Anne Karine Høiberg

Business Unit Lead Vaccines

Åpen for rekruttering

Director, External Affairs 

Hans Petter Strifeldt

Medisinsk direktør 

Hilde Enserink

HR Lead 
Kari Haugli

Financial Planning and Analysis Lead

Renate Solbakken

Executive Admin 

Elisabeth Barter

Strifeldt bekrefter overfor HealthTalk at selskapet i løpet av neste uke vil lyse ut syv stillinger på norsk og nordisk nivå. Når stillingene er besatt, vil selskapet ha rundt 100 ansatte i Norge.

Strifeldt, som er kjent som direktør for myndighetskontakt og kommunikasjon i selskapet, har også fått utvidet ansvar gjennom endringsprosessen, og er nå såkalt External Affairs Director, som blant annet inkluderer samfunnskontakt og markedstilgang-funksjoner.

– Vi gjør nå justeringer i organisasjonen, gjeldende fra 1. april. Vi har rokert på flere av våre ansatte basert på ønske og behov, og vi har redusert fra fire til tre avdelinger, sier Strifeldt til HealthTalk.

Fortsetter ekspansjon

Ifølge han gjøres justeringene nå for å forberede organisasjonen på det som kommer i MSDs pipeline de kommende årene.

– Vi har utvidet avdelingen for kliniske studier med seks ansatte siden i fjor sommer. Vi skal nå rekruttere til tre nyopprettede nordiske stillinger, og i tillegg er vi på jakt etter kandidater til fire ledige stillinger i MSD i Norge.

Strifeldt påpeker at endringene totalt sett er en styrking av organisasjonen, men at det også er en endringsprosess.

– Vi er på jakt etter ny kompetanse i en ny hverdag, og det betyr dessverre også at noen har blitt overtallige i denne prosessen. Konkret betyr det at tre personer har blitt nedbemannet. Vi gjør nå det vi kan for å ta vare på dem så godt vi kan, sier Strifeldt, og legger til:

– Dette handler om at innhold i stillinger og roller er blitt endret, og at vi må hente inn ny kompetanse utenfra. Vi ekspanderer netto, og vi styrker vår innsats innen forskning og utvikling i forberedelser til kommende legemidler og vaksiner. Det handler om å være mer effektive og levere våre medisiner til pasienter og helsetjeneste bedre.

En mengde nye indikasjoner

– Hva vil prege pipeline i tiden som kommer?

– Vi har både en stor onkologi-portefølje og vaksine-portefølje som vi kommer til å fokusere ytterligere på. Allerede neste år kommer det syv eller åtte nye indikasjoner for Keytruda (pembrolizumab), og syv eller åtte nye indikasjoner året etter det igjen. Det er også nye legemidler på vei inn fra pipeline, forklarer Strifeldt.

MSD Norge har i nevnte prosess også opprettet nye mellomlederstillinger med personalansvar.

- Vi har en ganske flat struktur, men vi trenger å ha roller som ansatte kan vokse inn i som en del av talentutviklingsprogrammet vårt, avslutter han. 

Powered by Labrador CMS