TREND: Stadig flere legemiddelselskap tar i bruk kunstig intelligens i utviklingen av sine legemidler.

«Big Pharma»-selskap tar i bruk AI for å bekjempe multiresistente bakterier

Et av verdens største legemiddelselskaper skal utnytte kompetansen til OpenAI, selskapet bak ChatGPT, for å utvikle nye medisiner mot legemiddel- og antibiotikaresistente bakterier.

Publisert

Gjennom avtalen planlegger amerikanske Eli Lilly å bruke OpenAI sin generative kunstige intelligens (KI/AI) for å forske frem nye tilnærminger til bakterier som er legemiddel- og antibiotikaresistente. 

Alvorlig for folkehelsen

Antibiotikaresistens har på få år blitt en av de største og mest alvorlige folkehelsekrisene globalt, og det er samtidig en stor trussel mot nåværende og fremtidig legemiddelutvikling på området. 

En av hovedårsakene til den raske utviklingen av antibiotika- og legemiddelresistenser misbruk og overforbruk av antibiotika i mennesker, dyr og planter. Antibiotikaresistens påvirker land i alle regioner og økonomier, men problemene forverres i områder preget av fattigdom og ulikhet, spesielt i lav- og mellominntektsland. 

Brad Lightcap, driftsdirektør i OpenAI, sier i en uttalelse at de ser frem til samarbeidet.

– Avansert kunstig intelligens har potensialet til å levere innovative fremskritt innen legemiddelutvikling, og vi forplikter oss til å jobbe sammen med industriledere for å levere håndfaste fordeler for pasientene, sier han. 

– Banebrytende

Diogo Rau, visedirektør og sjef for informasjon og digitalisering i Lilly, sier i en uttalelse at samarbeidet representerer et banebrytende steg fremover i kampen mot en voksende, men oversett trussel - nemlig antibiotikaresistens.

– Generativ kunstig intelligens åpner nye muligheter for å akselerere oppdagelsen av nye antibiotika og utviklingen av persontilpassede teknologier i kampen mot legemiddelresistente patogener. Dette partnerskapet understreker vår forpliktelse til å håndtere betydelige helseutfordringer som påvirker mennesker over hele verden, sier Rau.

Powered by Labrador CMS