En høyere dose av øymedisinen Eylea for behandling av personer med diagnosene våt aldersrelatert makuladegenerasjon (vAMD) og diabetisk makulaødem (DME) har fått markedsføringstillatelse i Norge.

Høydose-versjon av øyemedisin er godkjent i Norge

En høydose-versjon av Eylea kan redusere behovet for injeksjoner og gjøre legebesøk sjeldnere for pasienter med de mest utbredte årsakene til synstap hos eldre.

Publisert Sist oppdatert

En høyere dose av øymedisinen Eylea for behandling av personer med diagnosene våt aldersrelatert makuladegenerasjon (vAMD) og diabetisk makulaødem (DME) har fått markedsføringstillatelse i Norge. Godkjenningen innebærer at Eylea (Aflibercept), et legemiddel som administreres som en injeksjon i øyet, kan doseres med 8 milligram i motsetning til den vanlige dosen på 2 milligram. Det muliggjør lengre intervaller mellom hver injeksjon. 

Om vAMD og DME i Norge

AMD er den vanligste årsaken til sterk synshemning hos personer over 50 år, men den finnes også blant yngre personer. Det finnes to typer AMD, en tørr og en våt), der den tørre er den vanligste. Våt AMD kan utvikle seg raskt og føre til betydelig synstap på bare få uker.

I 2021 var ca. 15.100 personer diagnostisert med AMD i Norge, et tall som er forventet å øke i takt med aldrende befolkning. 

Diabetisk retinopati (DME) er en komplikasjon av diabetes som gir sykdom i øyets netthinne. Hvis sykdommen ikke blir behandlet, kan det føre til redusert syn og i verste fall blindhet. Diabetisk retinopati er hovedårsaken til synstap og blindhet hos personer i arbeidsfør alder. I 2021 var ca. 2.700 personer diagnostisert med DME i Norge.

Netthinnesykdom er et betydelig folkehelseproblem som nå påvirker flere på grunn av en aldrende befolkning. vAMD og DME er de vanligste årsakene til synstap og antallet som lever med disse sykdommene vil øke i tiden fremover og dermed øke presset på helsevesenet.

Færre injeksjoner og færre sykehusbesøk

– Det er viktig at aflibercept 8 mg nå er tilgjengelig for norske pasienter. Godkjenningen av dette medikamentet betyr ikke bare lengre intervaller mellom behandlingene og færre øyeinjeksjoner og legebesøk for pasienter, men behandlingen kan også bidra til å redusere kapasitetsbegrensninger i helsevesenet, sier Stig Viktor Olsen, country manager i Bayer Norge. Han forteller at aflibercept 8 mg er den eneste intravitreale behandlingen i Europa som er godkjent for utvidede behandlingsintervaller på inntil 20 uker ved disse indikasjonene.

– Godkjenningen av en høyere dose av øyemedisinen Eylea betyr færre injeksjoner og færre besøk på øyeklinikken, forteller Stig Viktor Olsen, country manager i Bayer Norge.

Eylea er allerede i bruk i Norge som 2 mg. Aflibercept 8 mg er nå godkjent til behandling av pasienter med vAMD og DME med injeksjonsintervaller på opptil 16 uker etter de 3 første månedlige dosene, med muligheter til å forlenge behandlingsintervallene opp til 20 uker. 

Behandlingen

Innsiden av øyet er fylt med en gelélignende væske (glasslegemet). Helsepersonell injiserer aflibercept i glasslegemet (intravitrealt), nær netthinnen på baksiden av øyet. Aflibercept er en anti-VEGF medisin, dette står for anti-vascular endothelial growth factor. Ved neovaskulær aldersrelatert makuladegenerasjon og diabetisk makulaødem er det unormale blodårer i netthinnen som trenger VEGF for å vokse. Aflibercept blokkerer VEGF og bremser veksten av blodkar i øyet, og forbedrer og opprettholder dermed synet.

Endringen fra hyppige til mer sjeldne intervaller kan gi pasientene gevinster i form av færre bekymringer, mindre personlig belastning og redusert reising til og fra sykehuset. For personer i arbeidsfør alder kan det også bety mindre fravær fra jobb.

– I praksis gir behandlingsregimet med aflibercept 8 mg ikke bare god helseøkonomi, men også gunstig effekt på samfunnsøkonomien og besparelser når vi ser på den totale behandlingskostnaden, sier Olsen.

Aflibercept 8 mg ble godkjent av EMA (European Medicine Agency) for bruk i Europa i begynnelsen av januar i år. Godkjenningen er basert på studieresultatene fra fase 3-studien PULSAR (vAMD) og fase 2/3-studien PHOTON (DME) der aflibercept 8 mg ble sammenlignet med Eylea (aflibercept) 2 mg. Før behandlingen kan tas i bruk på offentlige sykehus må Beslutningsforum godkjenne behandlingen.

Powered by Labrador CMS