RAKER INN: 2023 ble et nokså grufullt år på børsen for immunterapiselskapet Nykode. Dette til tross, økte lønnsnivået for samtlige i Nykode-administrasjonen, her representert med administrerende direktør Michael Engsig og gründer og vitenskapelig direktør Agnete Fredriksen.

Så mye tjente Nykode-ledelsen i 2023

Til tross for børsfall, underskudd og rabatterte emisjoner kompenseres administrasjonen i Nykode svært godt. 

Publisert Sist oppdatert

2023 ble et nokså grufullt år på børsen for immunterapiselskapet Nykode. Ved utgangen av året viste fasiten et underskudd på 35 millioner dollar og et fall i aksjekursen på snaue 30 prosent. 

Til tross for dette økte lønnsnivået for samtlige i Nykode-administrasjonen. 

I følge Nykodes godtgjørelsesrapport for 2023 troner finansdirektør Harald Gurvin øverst på listen med en lønnspakke på 4,08 millioner kroner, tett etterfulgt av forretningsdirektør Agnete Fredriksen som tjente 4,01 millioner kroner. Dette er en økning på henholdsvis 21 og 33 prosent fra i fjor. Korrigerer man derimot for valutaforskjeller, ser pallen svært annerledes ut.

Deilig å være dansk i norsk biotek

Fire av seks medlemmer i administrasjonen har hjemmeadresse i Danmark og lønnen betales derfor i danske kroner, som i dag er verdt 57 prosent mer enn den norske. Omgjort til norsk valuta er det daglig leder Michael Engsig som topper pallen med en lønn på 6,2 millioner kroner. Bak Engsig følger FoU-direktør Klaus Edvardsen med 5,2 millioner og strategidirektør Mikkel Pedersen med 4.42 millioner. 

Lønnsbyks

Sett under ett, økte gjennomsnittlig lønn med 80 prosent for de seks medlemmene av Nykode-administrasjonen. Dog trekkes gjennomsnittet særlig opp av juridisk direktør Louise Stubbe og FoU-direktør Klaus Edvardsen, som kunne smile hele veien til banken med en lønnsøkning på henholdsvis 208 og 161 prosent. 

Videre består selskapets styre av seks personer som alle får utbetalt lønn i amerikanske dollar. Omgjort til norske kroner var den gjennomsnittlige styrelønnen 566 000 kroner, hvorav styreleder Martin Nicklasson tjente 1.04 millioner. 

Nådde «72.5 prosent av målsettingen»

En stor andel av lønnen utbetales i form av bonuser. I godtgjørelsesrapporten opplyses det at administrasjonen kan nyte bonuser som utgjør inntil 40 prosent av fastlønnen, med unntak av daglig leder som kan få inntil halvparten. 

Bonusens omfang og størrelse baseres på hvorvidt selskapet klarer å oppnå tre til fem forhåndsdefinerte mål. For 2023 var målene tilknyttet FoU og selskapets finanser, fra rapporten fremkommer det at styret anså 72,5% av målene å være innfridd. I gjennomsnitt stammet 22 prosent av den totale lønnen fra bonuser for administrasjonen. 

Rik på opsjoner 

Styret og administrasjonen nyter også kompensasjon i form av Nykodes opsjonsordninger. Opsjoner er finansielle instrumenter som gir innehaveren retten, men ikke plikten, til å kjøpe en aksje til en forhåndsbestemt innløsningskurs. Dersom selskapets aksjekurs overstiger denne prisen, vil innehaveren tjene penger. 

Godtgjørelsesrapporten viser at daglig leder Engsig, om ikke annet, bør være svært motivert til å dytte aksjekursen oppover. Han sitter med over 3,5 millioner opsjoner, hvorav 2,9 millioner er til en innløsningskurs på 8,8 kroner. Hvilket er betydelig lavere enn dagens kurs på 13 kroner. 

Å anslå verdien av opsjoner er like mye kunst som vitenskap, men gitt de enorme svingningene Nykode har erfart, overstiger verdien av opsjonene antakelig 15 millioner kroner med god margin.

Den resterende administrasjonen er ikke like godt kompensert. Med kun noen få hundretusen opsjoner hver til en betydelig høyere innløsningskurs, er verdien langt lavere.

Powered by Labrador CMS