Norge styrker klimaforpliktelser gjennom internasjonalt samarbeid

Norske helsemyndigheter har inngått et samarbeid med Storbritannia og USA for å implementere strengere klimakrav i helsevesenets anskaffelser.

Publisert

Initiativet er en del av et bredere tiltak for å skape et utslippsfritt helsevesen, hvor Norge vil følge veikartene utviklet av britiske NHS og amerikanske HHS, skriver Sykehusinnkjøp på sine nettsider. 

Samarbeidet ble offentliggjort av Sykehusinnkjøp under Spesialisthelsetjenestens miljø- og samfunnsansvarskonferanse, som i år sammenfalt med Jordens dag. Initiativet bygger videre på Norges deltakelse i helseprogrammet under klimakonferansen COP26 i Glasgow i 2021, hvor rundt 50 land forpliktet seg til lignende mål.

Bente Hayes, administrerende direktør i Sykehusinnkjøp sier i en uttalelse at Norge alene er en liten aktør.

– Men ved å gå i takt med andre kan vi påvirke markedet i større grad. Vi ser frem til å fortsette dette viktige miljøarbeidet sammen med våre eiere – de fire helseregionene.

Norge er sammen med Irland og Australia blant de første til å gjøre ytterligere forpliktelser etter Storbritannia og USA. De norske helsemyndighetene bruker sin markedsmakt til å presse leverandørene mot mer bærekraftige praksiser. Dette inkluderer nye krav til utslipp og materialbruk, noe som er særlig viktig siden mesteparten av utslippene i helsevesenet skjer i leverandørkjeden.

I tillegg har Helsedirektoratet utarbeidet et norsk veikart mot en bærekraftig, lavutslipps helse- og omsorgstjeneste, som er ute på høring fram til 16. mai. Ambisjonen er at alle leverandører til helsevesenet innen april 2027 må ha en offentlig tilgjengelig plan for sin produksjons- og fraktkjede som er i tråd med de britiske og amerikanske målene for nullutslipp.

Powered by Labrador CMS