Kreftforeningens generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross var svært fornøyd da helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre fortalte at regjeringen vil åpne for at pasientene får mulighet til å søke om tilgang til medisiner selv om de har fått avslag i Beslutningsforum

Åpner for at pasienter kan få medisin selv om Beslutningsforum har sagt nei

Kreftforeningen jubler over at Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre nå innfører en ny ordning for at enkeltpasienter kan søke om behandling etter at Beslutningsforum har sagt nei.

Publisert Sist oppdatert

Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre (Ap) forklarer til VG at det skal åpnes for individuell vurdering i enkelte tilfeller.

– Vi går nå inn for en ordning som gir enkeltpasienter mulighet på tilgang på medisiner som Norge i utgangspunktet har sagt nei til, sier Vestre.

Pasienter skal dermed kunne få livsviktige medisiner dekket, selv om det statlige organet Beslutningsforum har sagt nei til at medisinen skal innføres nasjonalt.

Det har vært rettet kritikk fra flere hold mot lange beslutningsprosesser i Beslutningsforum. Ventetiden har også ført til at mange alvorlig syke pasienter har betalt store summer av egen lomme for å få tilgang til behandling mens de venter.

Vestre presiserer at ordningen skal brukes i spesielle tilfeller der det er gode grunner til at pasientens situasjon må vurderes individuelt.

Den ansvarlige behandlende legen kan da sammen med den medisinske ansvarlige ved sykehuset komme med en anmodning til en komité om at pasienten bør vurderes særskilt.

– En milepæl

Kreftforeningen kaller det en milepæl og en stor seier for norske pasienter.

– Nå vil pasientene få et helt nødvendig sikkerhetsnett, som de ikke har hatt før, ved at de får en individuell rett til at det skal vurderes om de skal på livsviktige medisiner, selv om Beslutningsforum har sagt nei til denne medisinen på nasjonalt nivå, sier generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross.

– Dette har Kreftforeningen jobbet for i mange år. Nå får vi et viktig sikkerhetsnett for pasienter med særlig forventet nytte av behandling som Beslutningsforum har sagt nei til. Vi er utrolig glade for at Vestre nå viser handlekraft. Pasientene dette gjelder har ikke tid til å vente, sier hun.

Pasientoppropet

I slutten av juni 2022 leverte Kreftforeningen sammen med 45 andre organisasjoner 102 000 underskrifter til daværende helseminister Ingvild Kjerkol. De var samlet inn som en del av Pasientoppropet, en underskriftskampanje med krav om raskere tilgang til nye medisiner. Oppropet var en protest mot at Norge bruker lengre tid enn våre naboland på å innføre nye medisiner og behandlingsmetoder.

Et av hovedkravene i Pasientoppropet, var at det må på plass en unntaksordning – en slags sikkerhetsventil for de enkeltpasientene som ikke har tid til å vente på at en ny behandling skal tas i bruk som standardbehandling for alle pasienter.

I dag finnes bare denne muligheten frem til Beslutningsforum har sagt nei til å ta i bruk medisinen til hele pasientgrupper. 

Et nei her er sjelden et endelig nei, og ofte ender det med et ja etter flere og langvarige runder. Det er i denne prosessen det nå vil bli mulig å søke om tilgang til ny behandling for enkeltpasienter som vurderes å kunne ha spesielt god nytte av den.

– Dette grepet kommer til å redde liv. Selv om ordningen ikke er en garanti for at man får en medisin etter at Beslutningsforum har sagt nei, så vil den sikre at pasienter med stor forventet nytte av behandlingen har et sted å henvende seg, sier Ross.

– I dag må mange av disse pasientene gå til det private eller reise til utlandet for å få tilgang til lovende medisiner, men snart får legene i den norske offentlige helsetjenesten et nytt verktøy i verktøykassen sin. Nå ser vi frem til samarbeid med myndighetene for å sikre at ordningen blir så treffsikker som mulig, at den kommer raskt på plass, og at den blir brukt aktivt av legene.

Powered by Labrador CMS