– Jeg samarbeidet med Helga Salvesen over flere år og hun var en stor kilde til inspirasjon, sier prisvinneren professor Xavier Matias-Guiu. Her er han sammen med professor Ingfrid Haldorsen som er Helga Salvesens søster.

Prisvinneren: – Helga var en inspirator for mange, og en pioner innen gynekologisk kreftforskning

– Det er vakkert at min søster blir hedret gjennom en minnepris, sier Ingfrid Haldorsen som selv er professor i radiologi ved Haukeland universitetssykehus.

Publisert Sist oppdatert

ESGO, BARCELONA (HealthTalk): Hun satt i den store kongressalen da årets Helga Salvesen Award ble tildelt den spanske patologen professor Xavier Matias-Guiu, som en anerkjennelse for hans betydelige arbeid innen translasjonsforskning. 

Etter prisutdelingen gir hun prisvinneren en stor klem. Matias-Guiu forteller at han samarbeidet med Helga Salvesen over flere år. – Helga var en inspirator for mange, og en pioner innen gynekologisk kreftforskning, sier han. 

Etter prisutdelingen leverte han foredraget "Understanding Endometrial Cancer from the Pathology Perspective". I sitt foredrag belyste han viktigheten av sin forskning innen onkologisk patologi.

Hedrer 

I 2017 opprettet Den europeiske foreningen for gynekologisk onkologi (ESGO) Helga Salvesen-prisen til ære for den avdøde norske professoren i gynekologi. I år er det tredje gang Helga Salvesens minnepris deles ut på ESGO.

Prisen anerkjenner Helga Salvesens enestående bidrag innen forskning på gynekologisk kreft, og deles ut til internasjonalt ledende forskere som har bemerket seg innen translasjonell gynekologisk kreftforskning. 

KLEM: Prisvinneren Professor Xavier Matias-Guiu får en stor klem av professor Ingfrid Haldorsen.

Translasjonsforskning fokuserer på å skape en forbindelse mellom grunnforskning i laboratoriet og dens praktiske anvendelse i klinikk. Målet er å akselerere utviklingen av nye behandlingsmetoder, diagnostiske verktøy og terapier, for dermed å forbedre kvaliteten på pasientbehandlingen.

Helga Salvesen (1963-2016) fullførte sin medisinutdannelse ved Universitetet i Bergen i 1989, og tok doktorgraden i 2000 med avhandlingen Tumor Biomarkers and Prognostic Factors in Endometrial Carcinoma. Hun ble spesialist i gynekologi og jobbet som overlege ved Haukeland universitetssykehus. I 2003 ble hun professor i gynekologi og obstetrikk ved Universitetet i Bergen. Helga Salvesen var meddirektør for Centre for Cancer Biomarkers (CCBIO) som er et senter for fremragende forskning ved Universitetet i Bergen. I 2015 ble hun valgt inn som medlem i Det Norske Videnskaps-Akademi.

Internasjonal forsker 

– Helga hadde et stort internasjonalt nettverk. Hun bodde blant annet i Boston i to perioder sammen med sin familie som besøkende professor ved Dana-Farber Cancer Institute. Ved Haukeland universitetssykehus var hun med å etablere en biobank for vevsprøver fra pasienter med gynekologisk kreft. Disse har vært kilde til ekstremt mye ny og viktig kunnskap innen feltet, og vil fortsette å være det i årene som kommer, sier Ingfrid Haldorsen. 

Helga Salvesen var en fremstående forsker og kliniker.

Forskningsarbeidet som Helga Salvesen påbegynte er nå videreført under ledelse av Professor Camilla Krakstad i Bergen Gynecologic Cancer Research Group | University of Bergen (uib.no). (Bergen forskningsgruppe for gynekologisk kreft) 

Jobbet sammen

Professor Ingfrid Haldorsen jobbet profesjonelt med søsteren i flere år. – Uten Helgas store interesse for gynekologisk kreft, ville jeg neppe jobbet så mye med dette spesialfeltet innen radiologi. Vi tenkte begge at det ville være kjekt om vi kunne samarbeide tettere om forskning, og oppdaget at det var mye ugjort innen bildediagnostikk ved gynekologisk kreft, deriblant livmorkreft som var Helgas spesialområde. Siden min postdoktorperiode har jeg jobbet med å samle inn og studere bildedata fra blant annet MR- og PET-undersøkelser ved gynekologisk kreft. Dette har blant annet gitt ny kunnskap om hvordan man ved bruk av avanserte bildeanalyser, kan forutse svulstens aggressivitet og pasientens risiko for tilbakefall, sier Haldorsen.

Kunstig intelligens 

Forskningsgruppen Bergen Cancer Imaging Research Group (BCIRG) | University of Bergen (uib.no), ledet av professor Ingfrid Haldorsen jobber også med utvikling av kunstig intelligens (KI)-verktøy for å automatisk identifisere og karakterisere svulstene basert på radiologiske bilder. – Bildedata og vevsprøvedata fra biobanken komplementerer hverandre og gjør at vi har unike muligheter til å studere sammenhenger av betydning for pasientbehandling, sier hun.

Helga Salvesen forfattet over 150 publikasjoner, inkludert flere fremtredende artikler om genomikk ved endometrie- og livmorhalskreft sammen med samarbeidspartnere fra Bergen og Boston. – Det er godt å se at det viktige arbeidet min kjære søster startet lever videre, og at Helgas mål om å sikre persontilpasset og mer effektiv behandling ved gynekologisk kreft videreføres både nasjonalt og internasjonalt blant annet gjennom denne minneprisen, avslutter Ingfrid Haldorsen.

Powered by Labrador CMS