SUKSESS: Terje Rootwelt, har beskrevet ordningen som en suksess siden så mange legemiddelselskaper har valgt å delta i ordningen for hurtiginnføring av immunterapi. Nå har han også fått med Regenerons immunterapi Libtayo.

Regeneron sier ja til hurtiggodkjenning av sin immunterapi

Regeneron har inkludert Libtayo i ordningen for hurtiginnføring av immunterapi. Nå er det bare tre legemiddelselskaper som ikke har sluttet seg til ordningen.

Publisert Sist oppdatert

Med Regenerons inntreden er nå fem av åtte legemiddelselskaper med i ordningen. Disse inkluderer Bristol Myers Squibb, Beigene, GSK, AstraZeneca, og nylig Regeneron. De som har valgt å stå utenfor er MSD med pembrolizumab, Merck med Bavencio, og Roche med Tecentriq.

Fast-track-ordningen gjør at legemiddelselskapene kan sikre rask innføring av sine immunterapier mot ulike kreftdiagnoser dersom de legger seg på eller under et eget prisnivå som har blitt forhåndsdefinert av Beslutningsforum selv. Ordningen ble innført 11. desember 2023, og lederen for Beslutningsforum, Terje Rootwelt, har tidligere beskrevet ordningen som en suksess siden så mange legemiddelselskaper har valgt å delta.

I skrivende stund pågår det to metodevurderinger av Libtayo (cemiplimab):

– Libtayo som monoterapi til behandling av voksne med tilbakevendende eller metastatisk livmorhalskreft som har progrediert under eller etter behandling med kjemoterapi 

– Libtayo i kombinasjon med platinumbasert kjemoterapi til førstelinjebehandling av voksne med ikke-småcellet lungekreft uten EGFR-, ALK eller ROS1-mutasjoner. Dette gjelder pasienter som har lokalavansert ikke-småcellet lungekreft som ikke kan behandles med kjemoradioterapi, eller pasienter med metastatisk ikke-småcellet lungekreft

Forventningene er at Beslutningsforum vil godkjenne Libtayo på sitt møte i mai, noe som vil omgå den vanlige, langvarige kostnads-nyttevurderingen som typisk tar 1-2 år.

Powered by Labrador CMS