Hurtiginnføring av immunterapi:

STILLER SPØRSMÅL: – Det er synd hvis inntreden av en konkurrent i hurtigløp hindrer bruk av et annet kostnadseffektivt legemiddel for samme indikasjon, sier Hans Petter Strifeldt, sjef for myndighetskontakt i MSD Norge.

MSD med kritikk mot Beslutningsforum:
Stiller spørsmål ved forklaring etter nei til Keytruda mot føflekkreft

Da Beslutningsforum mandag 22. april sa nei til immunterapien Keytruda mot tidlig føflekkreft etter operasjon, begrunnet leder Terje Rootwelt avslaget med en metodevurdering som viser at nytten ikke står i forhold til kostnaden. Men det stemmer ikke, mener MSD Norge.

Publisert Sist oppdatert

– Beslutningsforum fratar faktisk seg selv muligheten til å motta vårt pristilbud, og blir stående igjen med færre behandlingstilbud til denne pasientgruppen.

Uttalelsen kommer fra MSD Norges sjef for myndighetskontakt Hans Petter Strifeldt, som reagerer sterkt på Keytruda-avslaget mandag og begrunnelsen for den.

Har ikke blitt med i ordningen

I et mylder av saker som Beslutningsforum behandlet i sitt møte mandag 22. april, var det knyttet spesiell interesse til én av sakene.

Norges og verdens største immunterapi Keytruda (pembrolizumab) fra legemiddelselskapet MSD ble i møtet vurdert innført som behandling av tidlig føflekkreft etter operasjon. Saken har ligget i Nye metoder-systemet siden oktober 2022, og dette var første gangen saken var oppe til behandling.

Årsaken til spenningen rundt nettopp denne saken, er at MSD ikke har meldt seg inn i den såkalte ordningen for hurtiginnføring av immunterapi mot kreft. Selskapene som til nå har meldt seg inn i ordningen har gjennom kraftige priskutt kunnet snike i køen og få sine immunterapier innført hurtigere. Et stort spørsmål har dermed vært hvordan legemidlene til andre aktører som ikke er med i ordningen nå blir håndtert i Nye metoder-systemet og av Beslutningsforum.

Peker på metodevurdering

Mandag kom er et svar. Da sa Beslutningsforum nei til å innføre Keytruda mot tidlig føflekkreft (melanom) etter operasjon. Lederen i Beslutningsforum, Terje Rootwelt, som også er direktør i Helse Sør-Øst RHF, begrunnet avslaget overfor HealthTalk på denne måten

FORSVARER BESLUTNING: Terje Rootwelt (tv) er leder i Beslutningsforum og administrerende direktør i Helse Sør-Øst.

– Det er gjennomført en metodevurdering som viser at den dokumenterte nytte ikke står i forhold til prisen. I tillegg har vi en tilsvarende annen behandling til en lavere kostnad, sa Rootwelt.

Rootwelt viser til immunterapien Opdivo (nivolumab) fra legemiddelselskapet Bristol Myers Squibb (BMS), som i februar ble innført i rekordfart etter at selskapet valgte å gå inn i ordningen for hurtiginnføring. 

– Er avslaget til Keytruda i dag et forsøk på å skape en større markedsmessig fordel for de immunterapiene som blir med i fast-track-ordningen? spurte redaktør Hans Anderssen etter møtet mandag.

– Keytruda er vurdert på vanlig måte og er vurdert som ikke kostnadseffektiv, og så er det som sagt en annen tilsvarende behandling som finnes som er lagt rimeligere, sier Rootwelt i et videointervju med HealthTalk.

Kritisk til forklaring

MSDs myndighetskontaktsjef Hans Petter Strifeldt er overfor HealthTalk tydelig på at de er kritiske til hvordan Beslutningsforum begrunner avslaget.

– Vi er nysgjerrige på hvordan Beslutningsforum kom frem til betraktningen om at Keytruda anses som ikke kostnadseffektiv når det ikke er gjort noen vurdering av kostnadseffektivitet. MSD sendte inn en full metodevurdering i desember 2022. Den viste at Keytruda er kostnadseffektiv. 

Han viser videre til at Bestillerforum i oktober 2023 ba om såkalt forenklet løp uten vurdering av kostnadseffektivitet. 

– Direktoratet for medisinske produkter (DMP) har dermed ikke vurdert vår økonomiske modell, uttaler Strifeldt til HealthTalk. 

Han peker på at selskapet også stiller seg spørrende til at Beslutningsforum har vektlagt at det finnes en tilsvarende annen behandling til en lavere kostnad - nemlig Opdivo fra BMS. 

– Det burde ikke forhindre at et kostnadseffektivt legemiddel blir tatt i bruk. Hvis legemidlene er vurdert som tilstrekkelig like til å inkluderes i en anbudsrunde, bør spørsmål om pris avgjøres i anskaffelsesprosessen. Her blandes altså kortene. 

Strifeldt mener Beslutningsforum faktisk fratar seg selv muligheten til å motta selskapets pristilbud, og at de dermed blir stående igjen med færre behandlingstilbud til denne pasientgruppen. 

– Det er synd hvis inntreden av en konkurrent i hurtigløp hindrer bruk av et annet kostnadseffektivt legemiddel for samme indikasjon, poengterer Strifeldt. 

Peker på utilstrekkelige data

HealthTalk har bedt Beslutningsforums leder Terje Rootwelt kommentere påstandene fra MSD.

– MSD uttaler at de er kritiske til grunnlaget for mandagens avslag, og at de er kritiske til hvordan Beslutningsforum kan anse Keytruda som ikke kostnadseffektiv. Hva er deres kommentar til det?

– Det er i den aktuelle saken gjort en vurdering basert på innsendt dokumentasjon fra leverandør på samme måte som i andre tilsvarende saker. Det er for samme indikasjon gjort tilsvarende vurderinger i både Sverige og Danmark, som også vurderer at det er usikkerhet om effekten og at kostnadene ikke står i et rimelig forhold til dokumentert nytte for pasientene, svarer Rootwelt i en e-post.

– Hva skal nå til for at Keytruda og andre immunterapier utenfor hurtiginnføringsordningen skal bli innført, dersom dere mener det ikke kan gjennomføres en kost-nytte-analyse?

– Immunterapier som ikke er med i ordningen må gjennom en metodevurdering slik det også var tidligere. Dersom vurderingen viser at behandlingen er kostnadseffektiv, kan den innføres. I den aktuelle saken vurderte DMP at innsendte data ikke er tilstrekkelig for å utføre en kostnad-nytte-analyse. Bestillerforum endret derfor oppdraget 23.10.2023 fra kostnad-nytte vurdering til forenklet metodevurdering, svarer han. 

– Er det slik at prisen fastsatt av Beslutningsforum som maksimalgrense for legemidler i hurtiginnføringsordningen, nå har blitt de facto prisen som også immunterapier som ikke deltar i ordningen må tilpasse seg til for å bli innført?

– Nei, men hvis det finnes annen og rimeligere behandling tilgjengelig for samme indikasjon, vil det inngå i vurderingene, sier Beslutningsforum-sjefen.

Powered by Labrador CMS