Novartis styrker sin radiofarmasiportefølje med kjøpet av Mariana Oncology for 1 milliard dollar, og sikrer en ny, lovende lungekreftbehandling.

Novartis styrker sin posisjon i radiofarmasi med oppkjøpet av Mariana Oncology

Novartis styrker sin radiofarmasiportefølje med kjøpet av Mariana Oncology for 1 milliard dollar, og sikrer en ny, lovende lungekreftbehandling.

Publisert

Gjennom avtalen får Novartis tilgang til flere legemiddelprogrammer, inkludert en kandidat som testes som behandling for småcellet lungekreft.

Radiofarmasøytiske legemidler (RLT) er en type presisjonsmedisin som kombinerer et tumorspesifikt målmolekyl (ligand) med et terapeutisk radioisotop (en radioaktiv partikkel). RLT binder seg til spesifikke reseptorer som uttrykkes på overflaten av visse typer svulster. Når de er bundet til en målcelle, forårsaker utslipp fra det terapeutiske radioisotopet DNA-skade som kan hemme cellevekst og replikasjon, og potensielt utløse celledød. Denne målrettede tilnærmingen muliggjør levering av stråling direkte til svulsten, samtidig som skade på omkringliggende celler begrenses, noe som unngår noen av bivirkningene som er vanlige med tradisjonell strålebehandling.

Suksess med eksisterende produkter

Novartis har allerede to godkjente radiofarmasøytiske legemidler, Pluvicto og Lutathera, på markedet. Suksessen med disse legemidlene har utløst en bølge av oppkjøp blant store legemiddelselskaper, inkludert AstraZenecas planlagte kjøp av Fusion Pharmaceuticals for 2,4 milliarder dollar. 

Lutathera ble i 2018 godkjent av Beslutningsforum som behandling av nevroendokrine svulster, men Pluvicto har blitt avslått. I januar sa nemlig Beslutningsforum nei til at 400-500 norske pasienter med metastatisk kastrasjonsresistent prostatakreft (mCRPC) skal få behandling med det radiofarmasøytiske kreftlegemidlet Pluvicto.

Økende interesse

Interessen for radiofarmasøytiske legemidler blant andre farmasøytiske selskaper har økt betraktelig, noe som understreker deres potensial i behandling av kreftformer som er vanskelig behandlede og muligheten for å bli førstelinjebehandlinger.

AstraZenecas avtale med Fusion er den siste. Sent i fjor kjøpte Bristol Myers Squibb RayzeBio for 4,1 milliarder dollar, og Eli Lilly kjøpte Point Biopharma for 1,4 milliarder dollar.

Marianas ledende kandidat, MC-339, er et aktinium-basert radiofarmasøytisk legemiddel for behandling av småcellet lungekreft.

Vil bygge videre

Oppkjøpet markerer et viktig skritt for Novartis i å styrke sin portefølje innen behandlinger som kan endre landskapet i kampen mot kreft, forteller Shiva Malek, som er Global Head of Oncology for Biomedical Research at Novartis. 

– Som pionerer innen radioligandterapi er vi dedikerte til å bygge videre på vårt vitenskapelige lederskap og utvide omfanget av disse potensielt transformative behandlingene til et bredere spekter av krefttyper.Dette oppkjøpet tilfører Novartis enestående talent og nye kapasiteter innen RLT-forskning som komplementerer våre omfattende interne anstrengelser for å utforske nye isotoper, kombinasjoner og sykdomsområder, sier hun. 

Powered by Labrador CMS