– Norske pasienter er blant de første i Europa som kan ta i bruk Omjjara for behandling av myelofibrose, sier leder for markedstilgang i GSK, Marianne Klausen.

Beslutningsforum godkjente blodkreftlegemiddel på rekordtid

På mandag ga Beslutningsforum grønt lys for bruk av Omjjara (momelotinib) for behandling av myelofibrose, kun to måneder etter at medisinen ble medisinsk godkjent i januar 2024. – Norske pasienter er blant de første i Europa som kan ta i bruk behandlingen, sier leder for markedstilgang i GSK, Marianne Klausen.

Publisert

Klausen forteller at GSK har som mål å sikre at pasienter får rask tilgang til deres medikamenter så raskt som mulig etter medisinsk godkjenning.

– GSK har ønsket at pasienter med myelofibrose og anemi skal få tilgang til momelotinib så raskt som mulig, og vi har jobbet aktivt for en rask tilgang ved å starte prosessen tidlig, sier hun. 

I januar 2024 fikk GSKs kreftmedisin Omjjara tillatelse til å bli solgt i Norge for å behandle forstørret milt eller andre symptomer hos voksne med myelofibrose. Dette gjelder for de som enten ikke har prøvd JAK-hemmer medisiner før, eller de som har brukt ruksolitinib. I går, kun to måneder etter medisinsk godkjennelse, godkjente Beslutningsforum offentlig finansiering og bruk i Norge fra og med 1. oktober 2024.

Myelofibrose

Myelofibrose er en type kronisk blodkreft som oppstår når beinmargen begynner å produsere blodceller på en unormal måte, noe som fører til fibrose, eller arrdannelse, i beinmargen. Fibrosen kan forstyrre den normale produksjonen av blodceller, noe som resulterer i symptomer som tretthet, svakhet, og ofte en forstørret milt (splenomegali) og lever. Pasienter kan også oppleve vekttap, feber, nattesvette og en følelse av metthet eller trykk under venstre ribbein på grunn av den forstørrede milten.Sykdommen er sjelden, det oppdages årlig hos ca. 1 tilfelle per 100.000 innbyggere. Gjennomsnittsalder ved diagnosetidspunktet er om lag 65 år. Om lag 20 prosent av pasientene er under 55 år når

Momelotinib er en såkalt JAK-hemmer, som brukes for å behandle forstørret milt og symptomer som denne pasientgruppen opplever. I tillegg har legemiddelet en virkningsmekanisme som skiller seg fra andre JAK-hemmere; istedenfor økt grad av anemi kan momelotinib bidra til redusert grad av anemi. Mer enn 44 prosent av myelofibrosepasientene er anemiske ved diagnosetidspunktet, og de fleste pasientene vil utvikle anemi over tid.

Effekten av legemidlet er studert i to randomiserte fase 3-studier, MOMENTUM og SIMPLIFY-1.

Studiene

MOMENTUM er en internasjonal studie som sammenlignet momelotinib med danazol hos 195 pasienter med myelofibrose som hadde symptomer og anemi og tidligere hadde prøvd en JAK-hemmer. Målet var å se om momelotinib var effektivt for å redusere sykdomssymptomer, behov for blodtransfusjoner og forstørrelse av milten. Studien viste at momelotinib var mer effektivt enn danazol på alle de viktigste målepunktene.

SIMPLIFY-1 sammenlignet momelotinib med ruksolitinib hos 432 pasienter med myelofibrose som ikke hadde fått JAK-hemmer behandling før. Resultatene viste liknende effektivitet mellom de to medisinene for pasienter med anemi.

I begge studiene var diaré, lavt antall blodplater og kvalme noen av de vanligste bivirkningene. Trombocytopeni (svært lavt antall blodplater) var den alvorligste bivirkningen som noen ganger førte til at pasientene måtte redusere dosen eller slutte med behandlingen.

– Vi er glade for at pasienter som lever med myelofibrose og anemi nå får tilgang til ny behandling. Myelofibrosepasienter med moderat til alvorlig anemi har et medisinsk behov for en ny behandling som direkte adresserer anemien sykdommen gir. Momelotinib sin virkningsmekanisme gjør dette, og vil kunne føre til en bedre hverdag for pasientene. Godkjenningen i Beslutningsforum gir norske pasienter denne muligheten, sier medisinsk sjef for onkologi Hege Edvardsen.

Powered by Labrador CMS