En ny observasjonsstudie rapporterer for første gang om en mulig kobling mellom Novo Nordisks GLP-1 legemidler Ozempic og Wegovy og en sjelden øyelidelse som kan forårsake synstap.

Studie knytter Ozempic og Wegovy til økt risiko for øyeslag som kan forårsake synstap

En ny observasjonsstudie rapporterer for første gang om en mulig kobling mellom Novo Nordisks GLP-1 legemidler Ozempic og Wegovy og en sjelden øyelidelse som kan forårsake synstap.

Publisert Sist oppdatert

Det skriver blant annet Bloomberg News og Reuters med henvisning til resultater offentliggjort i Jama Ophthalmology

Forskerne ved Massachusetts Eye and Ear som står bak studien konkluderer med at deres funn tyder på en potensiell risiko for at pasienter som bruker Ozempic og Wegovy kan utvikle NAION, men de understreker videre studier er nødvendig for å vurdere årsakssammenhengen. 

NAION (Non-Arteritic Anterior Ischemic Optic Neuropathy), som ofte kalles et "øyeslag," oppstår på grunn av mangel på tilstrekkelig blodtilførsel til synsnerven. Det forårsaker vanligvis plutselig synstap og kan i alvorlige tilfeller føre til blindhet. Det finnes foreløpig ingen dokumenterte behandlinger for tilstanden.

Slik gikk forskerne frem

Etter å ha hørt om anekdotiske tilfeller av pasienter som bruker diabetes- og fedmemedisiner og opplever NAION, analyserte forskere ved Massachusetts Eye and Ear data fra et pasientregister ved sykehuset for å undersøke om det var en bredere trend. Dette fant de: 

  • Blant 710 pasienter med type 2-diabetes var det 17 tilfeller av NAION hos pasienter som fikk foreskrevet semaglutid som er virkestoffet i Ozempic og Wegovy. Dette tilsvarte en kumulativ forekomst på 8,9% over tre år. Til sammenligning var det seks tilfeller hos pasienter som tok andre diabetesmedisiner enn GLP-1, beregnet til en kumulativ forekomst på 1,8%. Gjennom statistiske analyser estimerte forskerne at det var en 4,28 ganger større risiko for å utvikle tilstanden hos pasienter som fikk foreskrevet semaglutid, 
  • I en studie av 979 pasienter med overvekt eller fedme, fant forskerne 20 tilfeller av NAION hos personer som fikk foreskrevet semaglutid, beregnet til en kumulativ forekomst på 6,7%. Til sammenligning var det tre tilfeller hos personer som for de som fikk andre typer medisiner for vektreduksjon enn GLP-1 agonister, beregnet til en kumulativ forekomst på 0,8%. Forskerne estimerte at det var en 7,64 ganger større risiko for å utvikle tilstanden hos pasienter som fikk foreskrevet semaglutid.

I begge kohortene for diabetes og fedme som fikk semaglutid, fant forskerne at NAION-tilfeller oppstod hyppigst det første året etter at medisinene ble foreskrevet.

NAION er ikke rapportert som en bivirkning i kliniske studier som har undersøkt semaglutid. Men når legemidler kommer på markedet og mange flere mennesker tar dem, er det vanlig at leger oppdager nye, sjeldne bivirkninger som ikke ble sett i studiene.

Forfatterne av studien understreker at denne observasjonsstudien ikke viser at legemidlene forårsaker høyere rater av NAION — bare at det er en potensiell sammenheng. Studien fokuserte også kun på semaglutid, og funnene kan ikke umiddelbart generaliseres til andre GLP-1-legemidler. Forskerne mener at det er viktig å rapportere funnene for å fremme videre analyser og for å gjøre leger og pasienter oppmerksomme.

– Jeg synes ikke dette er et sterkt nok signal til å ta medisinen fra pasientene, sier Susan Mollan, en neuro-oftalmolog som skrev et medfølgende innlegg til studien i Jama Ophthalmology, til Bloomberg News.

Novo Nordisk påpeker i en e-post til Reuters flere begrensninger ved studiedesignet, som var en observasjonsstudie og ikke var en randomisert studie. "Samlet sett er dataene publisert i studien ikke tilstrekkelige for å etablere en årsakssammenheng mellom bruk av GLP-1-reseptoragonister og NAION", sa det danske legemiddelselskapet, og la til at tilstanden "ikke er en bivirkning for de markedsførte formuleringene av semaglutid."

Powered by Labrador CMS