Mounjaro frea Eli Lilly gir raskere og større vektreduksjon enn Ozempic fra Novo Nordisk, viser en ny studie.

Lillys Mounjaro gir mer vekttap enn Novos Ozempic viser studie

Mounjaro gir raskere og større vektreduksjon enn Ozempic, viser en ny studie. Aksjene i Novo Nordisk, produsenten av den svært populære fedmemedisinen Wegovy, falt med 1,5 prosent på tirsdag.

Publisert Sist oppdatert

I sin avgjørende fase 3-studie ledet Eli Lillys tirzepatide (solgt som Mounjaro/Zepbound) til mer vekttap enn det som ble observert i studien av Novo Nordisks semaglutide (solgt som Ozempic/Wegovy). Det har vært vanskelig å sammenligne de to legemidlene direkte siden det ennå ikke har vært resultater fra noen head-to-head-studier, men en ny observasjonsstudie antyder at Lillys legemiddel faktisk kan føre til større vekttap.

Analysen, som ble publisert mandag i det medisinske fagtidsskriftet JAMA Internal Medicine, undersøkte helsejournaler og andre data for å vurdere hastigheten og prosentandelen av vekttap hos overvektige og fete personer som tok tirzepatide - virkestoffet i Lillys Mounjaro og Zepbound - og semaglutide - virkestoffet i Wegovy og Ozempic.

I fravær av direkte sammenlignende randomiserte studier mellom de to legemidlene, brukte forskerne helsejournaler og data fra apotek for å analysere vekttapsforløp hos 9 193 pasienter som fikk Mounjaro, og et tilsvarende antall nøye matchede pasienter som fikk Ozempic. Den gjennomsnittlige deltakeren veide 110 kg, og omtrent halvparten hadde type 2-diabetes.

Etter tre måneders bruk av tirzepatide mistet pasientene i gjennomsnitt 5,9 % av kroppsvekten sin, sammenlignet med 3,6 % for de som brukte semaglutide. Etter ett år mistet pasientene som brukte tirzepatide i gjennomsnitt 15,3 % av kroppsvekten sin, mens de som brukte semaglutide mistet 8,3 %.

I tillegg var pasienter som brukte tirzepatide mye mer sannsynlige til å miste 15 % av kroppsvekten enn de som brukte semaglutide. Etter ett års behandling nådde 42 % av pasientene på tirzepatide denne milepælen, sammenlignet med kun 18 % av pasientene på semaglutide.

Begrensninger

Forskerne bemerket at både Ozempic og Mounjaro er ment for bruk av personer med type 2-diabetes, men halvparten av deltakerne i studien brukte legemidlene kun for vekttap, noe som kan ha påvirket resultatene. Forfatterne bemerket at "fremtidige studier er nødvendige for å sammenligne versjoner som er merket for vekttap."

I en e-postuttalelse sier Novo Nordisk: "Denne analysen sammenlignet vekttapseffektene av semaglutide (Ozempic) og tirzepatide (Mounjaro), og inkluderte ikke Wegovy, selv om vekttap var hovedmålet som ble vurdert." Selskapet påpekte at den beste måten å sammenligne de to slankemedisinene på er gjennom en direkte klinisk studie, og bemerket at ingen slik studie ennå er fullført.

Separate kliniske studier på tirzepatide og semaglutide har allerede antydet at Lillys medikament er mer effektivt for å hjelpe pasienter med vekttap.

Studier har vist at tirzepatide, den aktive ingrediensen i Lillys Zepbound og Mounjaro, fører til større vekttap sammenlignet med semaglutide, som er virkestoffet i Novo Nordisks Ozempic og Wegovy. Lillys studie for Zepbound viste et gjennomsnittlig vekttap på 21 % over 72 uker, mens Novos studie for Wegovy ga et gjennomsnittlig vekttap på 15 % over 68 uker.

Mer avgjørende data vil bli tilgjengelig når Lilly rapporterer om sin SURMOUNT-5-studie som sammenligner de to legemidlene hos 700 deltakere fra hele verden. Studien, som startet i april i fjor måler behandlingseffektene over 72 uker.

Aksjene i Novo og Lilly er på rekordhøye nivåer på grunn av profitt fra slankemedisinene. Novos Wegovy har vært på markedet i USA siden 2021, mens Lillys slankelegemiddel Zepbound ble først lansert i USA sent i fjor. Wegovy er i godkjent for salg i Europa, men Zepbound har foreløpig ikke fått markedsføringstillatelse her. Aksjekursen i Novo Nordisk er i skrivende stund ned 1,5 prosent. 

Bare i fjor fikk Novo Nordisk et overskudd på over 50 milliarder kroner, og legemiddelselskapets børsverdi er nå høyere enn Danmarks samlede bruttonasjonalprodukt.

Powered by Labrador CMS