Wegovy kan nå forskrives i USA for å redusere risikoen for alvorlige hjertekomplikasjoner – inkludert hjerteinfarkt, slag eller hjerte-kar-relaterte dødsfall – for personer med overvekt eller fedme og eksisterende hjertesykdom.

Fedmelegemiddelet Wegovy plusser på hjerte-kar-fordeler på indikasjonen i USA

Amerikanske Food and Drug Administration (FDA) har gitt en indikasjonsutvidelse for Novo Nordisk sitt  fedmelegemiddel Wegovy, fordi legemidlet i en stor studie har dokumentert kardiovaskulære fordeler. Beslutningen er ventet å øke etterspørselen og forsikringsdekningen for den allerede svært populære behandlingen.

Publisert Sist oppdatert

Den nye indikasjonen betyr at Wegovy kan forskrives for å redusere risikoen for alvorlige hjertekomplikasjoner – inkludert hjerteinfarkt, slag eller hjerte-kar-relaterte dødsfall – for personer med overvekt eller fedme og eksisterende hjertesykdom, forteller Novo i en pressemelding.

Beslutningen fra FDA baserer seg på resultater fra en stor, femårig studie som viser at Wegovy reduserte risikoen for kardiovaskulære problemer med 20 prosent for personer med overvekt eller fedme. Dette er første gang en vektreduksjonsbehandling har blitt godkjent også for å bidra til å forbedre hjerte-karutfall, sier FDA

Øker sjansen for blå resept 

Novo forteller at de også har søkt om samme indikasjonsutvidelse i Europa, og en beslutning forventes i løpet av dette året. Wegovy er del av en ny klasse med GLP-1-baserte fedmebehandlinger som kan forårsake betydelig vekttap. Selv om det har vært en stor økning i etterspørselen etter Wegovy, har den ikke fått blå resept i Norge. Det kan endre seg når legemidlet ventelig får indikasjonsutvidelse i Europa. 

Forsikringsselskaper i USA og offentlige myndigheter i Europa har vært motvillige til å betale for Wegovy siden de ser på dem mer som kosmetiske enn medisinske behandlinger. Det kan nå endre seg, for Select er den første studien som viser at en fedmemedisin forbedrer kardiovaskulære resultater. Å kunne dokumentere at Wegovy ikke bare hjelper pasienter med å gå ned i vekt, men også kan senke risikoen for andre alvorlige sykdommer forbundet med fedme, kan ytterligere øke etterspørselen og legge press på forsikringsselskaper og myndigheter til å gi legemidlet refusjon.

I januar i fjor sa legemiddelverket nei til å gi Wegovy blå resept med begrunnelsen at nytten av behandlingen og prisen produsenten har satt, ikke står i et rimelig forhold. Men leger kan skrive ut legemidlet på hvit resept, hvilket betyr at pasientene selv må betale for legemidlet som koster 36.079 kroner per år. Etterspørselen har vært rekordartet. I fjor omsatte Wegovy for 700 millioner kroner i Norge, viser tall fra Farmastat. Det gjorde legemidlet til Norges sjette største målt i omsetning. 

Novo Nordisk har stjålet det meste av oppmerksomheten innenfor slankemedisinområdet. Men Mysimba (orexigen) fra selskapet Navamedic omsatte for 145 millioner kroner i fjor. I motsetning til Wegovy kan Mysimba forskrives på blå resept. Behandlingen dekkes på blå resept etter søknad fra legen til pasienter med kroppsmasseindeks (KMI) over 40, eller over 35 ved samtidige fedmerelaterte tilleggssykdommer.

Det er ennå ikke klart hvordan Wegovy fører til hjerte-fordeler – om det er gjennom vekttap alene eller om det er andre mekanismer for eksempel redusert inflammasjon som spiller inn. Vitenskapsfolk gjennomfører ytterligere forskning for å avklare dette spørsmålet, noe som har implikasjoner for de mange fedmebehandlingene som er på markedet og under utvikling.

Eli Lillys Zepbound har i studier vist at den kan gi enda mer vekttap enn Wegovy, men Lilly har ennå ikke vist at legemidlet kan gi hjerte-fordeler. Selskapet gjennomfører for tiden en studie som ser på langtidsutfall, men den forventes ikke å avsluttes før i 2027.

Powered by Labrador CMS