Sykehusinnkjøp har fra 2024 overtatt arbeidet med anskaffelser av vaksiner for helsevesenet. Fra venstre fagrådgiver Tonje Marie Lukkassen, jurist Kristin Johnson og prosjektleder Lars Hjellup leder arbeidet.

Sykehusinnkjøp starter anbudsrunde for pneumokokkvaksine og andre viktige vaksiner

Sykehusinnkjøp har overtatt jobben fra FHI med anskaffelser av vaksiner til norske vaksinasjonsprogram. Nå er den første pakken lyst ut, med en estimert verdi på 118 millioner kroner årlig.

Publisert Sist oppdatert

Totalt er det snakk om 15 ulike anbudspakker. Denne uka er den første av dem, pneumokokkonjugatvaksine (PKV), lyst ut med tilbudsfrist i juni.

Pneumokokkvaksine

Barnet får tilbud om vaksine mot pneumokokksykdom på 3-, 5- og 12-månederskontrollen på helsestasjonen. Vaksinen beskytter mot 13 pneumokokktyper. Før innføringen av vaksinen var disse 13 typene årsak til en vesentlig andel av pneumokokkinfeksjonene hos barn under to år. Det finnes mer enn 90 ulike typer av pneumokokkbakterien. Flere av disse kan gi sykdom hos mennesker, oftest lungebetennelse, bihulebetennelse og mellomørebetennelse. Av og til kan infeksjonen få et alvorligere forløp, som blodforgiftning (sepsis) eller hjernehinnebetennelse (meningitt).

Før innføringen av vaksinen ble årlig 60–80 barn under to år rammet av alvorlig pneumokokksykdom. De fleste barna hadde på forhånd vært friske og ikke vært spesielt disponert for sykdom.

– Vi er alltid glade for å bli vist tillit og gitt nye viktige oppgaver på vegne av Helse-Norge. Nå lyser vi ut den første anskaffelsen i tråd med planen, og i løpet av året skal vi også gjennomføre anbud på årets influensavaksiner, sier Nicolai Maric Bjørnæs, leder for anskaffelser i divisjon legemidler i Sykehusinnkjøp i en pressemelding. 

Oppstart i oktober

PKV-vaksinen inngår i barnevaksinasjonsprogrammet og gis i forbindelse med spedbarnskontroller ved hhv. 3, 5 og 12 måneders alder. Avtalen er planlagt inngått for 2 år med mulighet for prolongering 1 + 1 år.

Den estimerte årlige verdien er 118 millioner kroner. Planen er å ha tildelingen klar før sommer ferien, mens avtalestart er 1. oktober.

Anbudet for vaksiner mot sesonginfluensa har oppstart 1. desember. Denne avtalen inkluderer også variantene nasal- og forsterket influensavaksine.

HPV-vaksine

Videre går Sykehusinnkjøp i gang med anbud av vaksine mot humant papillomavirus (HPV) og vaksinasjon mot meslinger, kusma og røde hunder (MMR). Begge disse har avtalestart i 2025.

HPV Vaksinen man bruker i dag, dekker bare de to virusvariantene HPV 16 og 18. De står for rundt 70 prosent av alle tilfeller av livmorhalskreft. En annen vaksine dekker ytterligere fem høyrisiko HPV-typer, samt kjønnsvorter og vorter i luftveiene. Vaksinen, som heter Gardasil9, ble godkjent for bruk i Norge i 2015. Høyre ber nå helseministeren svare på om regjeringen kommer til å innføre en ny og bedre HPV-vaksine etter krav fra fagmiljøet.

I kjente spor

I Sykehusinnkjøp er det prosjektleder Lars Hjellup, fagrådgiver Tonje Marie Lukkassen og jurist Kristin Johnson som har ansvar for vaksineanbudene. Hjellup understreker at prosessen for leverandørene skal være godt gjenkjennbar fra tidligere runder.

– I oppstartsfasen har vi tryggheten i å kunne lene oss på det solide arbeidet FHI har gjort på dette tidligere, og så gjøre enkelte tilpasninger til våre rutiner og avtalemaler. Det er et veldig spennende arbeid å ta fatt på, sier prosjektlederen.

Alle Sykehusinnkjøps anskaffelser gjennomføres i tett samarbeid med en spesialistgruppe oppnevnt av helseforetakene.

– Fagfolk fra Folkehelseinstituttet er essensielle deltagere i våre spesialistgrupper på vaksinefeltet. Det er spesialistgruppene våre som fatter de medisinske beslutningene i anskaffelsene, understreker Tonje Marie Lukkassen.

DMP overordnet ansvar

Som følge av omorganiseringen av den sentrale helseforvaltningen, har oppgaver hos FHI knyttet til vaksiner, blitt overført til Direktoratet for medisinske produkter (DMP) fra nyttår 2024.

Det er derfor DMP som har overordnet systemansvar for innkjøp av vaksiner, i et tett samarbeid med Sykehusinnkjøp, FHI og Helsedirektoratet. 

Sykehusinnkjøp HF eies av de fire helseregionene og har ansvar for både anbudsprosessen og forvaltning av avtaler for rundt 29 milliarder kroner årlig på vegne av spesialisthelsetjenesten.

Powered by Labrador CMS