Høyre vil ha svar fra helseminister Jan Christian Vestre om regjeringen kommer til å innføre en bedre HPV-vaksinen, Gardasil9, slik fagmiljøene krever.

Krav om ny og bedre vaksine mot HPV-virus – Høyre krever svar fra helseministeren

Høyre ber helseministeren svare på om regjeringen kommer til å innføre en ny og bedre HPV-vaksine etter krav fra fagmiljøet.

Publisert Sist oppdatert

Vaksinen man bruker i dag, dekker bare de to virusvariantene HPV 16 og 18. De står for rundt 70 prosent av alle tilfeller av livmorhalskreft. En annen vaksine dekker ytterligere fem høyrisiko HPV-typer, samt kjønnsvorter og vorter i luftveiene. Vaksinen, som heter Gardasil9, ble godkjent for bruk i Norge i 2015. 

Overlege Andreas Hopland ved urologisk avdeling på Oslo universitetssykehus er blant dem som har undertegnet et brev om saken til norske myndigheter, skriver TV 2. Sammen med en rekke faggrupper som blant annet Norsk Urologisk Cancer Gruppe, Olafiaklinikken og Sex og Samfunn, krever han at Norge bør bytte vaksine. 

– Jeg synes det er veldig problematisk hvis man skal fortsette å ikke vaksinere så bredt som man kan gjøre, sier Hopland.

HPV

  • Hva er HPV? Humant papillomavirus (HPV) er en gruppe på over 200 relaterte virus. Noen typer kan føre til vorter på hender og føtter, mens andre typer kan infisere kjønnsområdet.
  • Overføring: HPV er mest kjent for å overføres seksuelt, men det kan også overføres gjennom hud-til-hud kontakt. De fleste som er seksuelt aktive, vil få HPV på et tidspunkt i livet.
  • Helseeffekter: Visse typer HPV kan føre til kjønnsvorter, mens andre er kjent for å forårsake krefttyper som livmorhalskreft, anal kreft, orofaryngeal kreft, peniskreft og vulva- og vaginakreft.
  • Vaksinasjon: HPV-vaksinen anbefales for både jenter og gutter for å beskytte mot de mest skadelige HPV-typene. Vaksinasjonen er mest effektiv før seksuell debut.
  • Forebygging: I tillegg til vaksinasjon er bruk av kondom under seksuell aktivitet en måte å redusere risikoen for HPV-infeksjon. Regelmessige helsekontroller og screening for livmorhalskreft er også viktige forebyggende tiltak.
  • Behandling: Det finnes ingen kur for selve viruset, men mange HPV-relaterte helseproblemer, inkludert vorter og forstadier til kreft, kan behandles effektivt.

Med bakgrunn i kravet fra fagmiljøet, har medlem i helse- og omsorgskomiteen Erlend Svardal Bøe fra Høyre kalt helseminister Jan Christian Vestre (Ap) inn på teppet gjennom en såkalt interpellasjon.

– Det gjør vi for å utfordre regjeringen på at det kommer flere og flere faglige tilbakemeldinger om at vi må se nærmere på et vaksinebytte, og at et eventuelt vaksinebytte vil kunne gi bredere beskyttelse mot andre HPV-relevante sykdommer, sier han til TV 2.

Gardasil9

  • Beskyttelse mot: Vaksinen beskytter mot ni av de mest skadelige HPV-typene, inkludert HPV-typene 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, og 58, som til sammen står for en stor andel av tilfeller av livmorhalskreft og kjønnsvorter.
  • Anvendelse: Anbefales for både gutter og jenter, og kan administreres til personer fra 9 til 45 år for å forebygge kreft og andre sykdommer forårsaket av HPV.
  • Dosering: Vanligvis gis vaksinen som en serie på to eller tre doser over en periode på seks til tolv måneder, avhengig av alder ved vaksinasjonens start.
  • Effektivitet: Gardasil 9 er meget effektiv i å forebygge sykdommer forårsaket av de HPV-typene den dekker, inkludert nesten 100% effektivitet mot livmorhalskreft forårsaket av disse virusene når den gis før eksponering.
Powered by Labrador CMS