ASCO

En stor kohortstudie konkluderer at HPV-vaksinen reduser risikoen for flere typer kreft hos både menn og kvinner.

HPV-vaksinasjon reduserer risikoen for flere krefttyper hos menn og kvinner

En stor retrospektiv kohortstudie konkluderer at HPV-vaksinen reduser risikoen for flere typer kreft hos både menn og kvinner.

Publisert Sist oppdatert

Chicago - ASCO Studien, som ble presentert på et pressemøte før det årlige møtet til American Society of Clinical Oncology (ASCO), viste at risikoen for hode- og halskreft og alle HPV-assosierte krefttyper hos menn ble redusert med over 50%.

Infeksjon med HPV er den vanligste seksuelt overførbare infeksjonen hos både kvinner og menn. Det er anslått at over 70 prosent av seksuelt aktive vil få en HPV-infeksjon i løpet av livet, og at ca. 10 prosent av befolkningen til enhver tid er smittet. 

HPV er hovedårsaken til livmorhalskreft. For kvinner reduserte vaksinasjonen risikoen for livmorhalskreft med 29%, forstadier til livmorhalskreft med 50-60%, og alle HPV-relaterte krefttyper med 27%. Risikoen for hode- og halskreft hos kvinner ble redusert med 33%, men forskjellen var ikke statistisk signifikant sammenlignet med uvaksinerte kvinner.

I Norge fikk 302 personer påvist livmorhalskreft i 2022. Dette er en nedgang på 50 tilfeller fra året før.

HPV-vaksine blir tilbudt til alle jenter og gutter i 7. klassetrinn som en del av barnevaksinasjonsprogrammet. Jenter har fått tilbudet siden 2009/2010, og fra høsten 2018 fikk også gutter samme tilbud, slik at både gutter og jenter kan beskytte seg mot kreft som skyldes HPV

I fjor ble det kjent at HPV-vaksinen har hatt god effekt i Norge: I 2022 var det ingen tilfeller av livmorhalskreft blant norske 25-åringer. 

Kohortstudie

En kohortstudie er en type observasjonsstudie som følger en gruppe mennesker (kohort) over tid for å undersøke hvordan visse eksponeringer påvirker utfall, for eksempel sykdomsutvikling. Deltakerne i en kohortstudie er vanligvis friske ved starten, og informasjon om deres eksponeringer (som livsstilsfaktorer, miljøpåvirkninger eller medisinske behandlinger) blir samlet inn. Studien følger deretter deltakerne over en bestemt periode for å se hvem som utvikler den sykdommen eller tilstanden som studien undersøker.

Kohortstudier kan være enten prospektive eller retrospektive:

  • Prospektiv kohortstudie: Deltakerne blir fulgt fremover i tid fra eksponeringens startpunkt til utfall skjer.
  • Retrospektiv kohortstudie: Data om eksponeringer og utfall er allerede tilgjengelige, og forskerne ser tilbake i tid for å analysere disse dataene.

Kohortstudier er spesielt nyttige for å undersøke sammenhenger mellom risikofaktorer og sykdomsutvikling, og de kan gi sterk evidens for årsakssammenhenger.

Studien, ledet av medisinstudent Jefferson DeKloe, viste at personer under 40 år som var vaksinert mot HPV, hadde lavere forekomst av krefttyper som vanligvis er forårsaket av HPV, inkludert livmorhalskreft. ASCO-president Lynn Schuchter understreker viktigheten av studien og dens funn om at HPV-vaksinen kan beskytte mot flere krefttyper enn tidligere antatt.

Powered by Labrador CMS