ASCO 2024:

REISER TIL ASCO: Øverst fra venstre: Olav Toai Duc Nguyen (Sykehuset Levanger), Åslaug Helland (OUS), Marius Normann (Kreftklinikken), Jan Oldenburg (Ahus). I midten fra venstre: Tora Solheim (St Olavs), Kjetil Tasken (OUS), Jon Amund Kyte (OUS), Bjørn Henning Grønberg (St. Olavs).
Nederst fra venstre: Anne Hansen Ree (Ahus), Oluf Dimitri Røe (Sykehuset Levanger) og Janna Berg (Sykehuset i Vestfold).

Disse norske legene reiser til verdens største kreftkongress i Chicago

En rekke fremtredende onkologer og forskere fra Norge reiser i starten av juni til Chicago for å delta på ASCO, verdens største kreftkongress som samler opptil 40 000 kreftleger fra hele verden.

Publisert Sist oppdatert

Listen over norske leger som deltar på ASCO i år ligger lenger nede i saken.

HealthTalk gjentar suksessen fra fjoråret: Om én uke reiser redaktør Hans Anderssen og journalist Lars Brock Nilsen igjen til storbyen Chicago i USA for å dekke verdens største kreftkongress ASCO. Gjennom flere dager skal vi gi deg de viktigste norske og internasjonale forskningsnyhetene fra kreftkongressen som årlig gjestes av 30 000 - 40 000 kreftleger fra hele verden. 

Men redaksjonen reiser ikke alene: Flere kjente fagpersoner fra det norske onkologiske miljøet har bekreftet til HealthTalk at de reiser til kongressen i månedsskiftet mai-juni. En del av disse forskerne skal også delta med egen forskning.

Stor delegasjon fra St. Olavs

St Olavs Hospital i Trondheim deltar i år med flere kreftleger på ASCO i Chicago. Den anerkjente lungekreftlegen Bjørn Henning Grønberg skal delta. Det gjør også onkolog Tora Solheim, som i år er, utifra det HealthTalk vet, er den eneste nordmannen som skal holde muntlig presentasjon på den gigantiske kreftkongressen. 

Solheim skal presentere resultater fra en randomisert, åpen studie der forskerne har vurdert såkalte multimodale intervensjoner (trening, ernæring og antiinflammatoriske medisiner) pluss standardbehandling versus standardbehandling alene opp mot utviklingen av såkalt kakeksi, en tilstand som kjennetegnes ved tap av vekt og muskelmasse, i pasienter med avansert kreft som gjennomgår kjemoterapi. 

Solheims studie er også registrert som et «Late Breaking Abstract» (LBA) på årets ASCO. Denne statusen får studieabstracter som inneholder ny informasjon og tidligere ukjent informasjon ved innsendingsfristen. Forskningen må være ny, innovativ, tidsaktuell og/eller ha høy vitenskapelig betydning for å få en slik status. 

I tillegg reiser kreftlege Olav Toai Duc Nguyen og kollega Oluf Dimitri Røe fra Sykehuset Levanger til ASCO. Nguyen er førsteforfatter og Røe er medforfatter på to studier som er tatt inn i årets forskningsprogram. Den ene studien vil bli publisert som en e-publikasjon, mens den andre presenteres som en fysisk poster.

Begge studiene omhandler lungekreft, og baserer seg på data hentet ut fra den store Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT): I posterstudien har Nguyen og kolleger undersøkt ulike uttrykk av mikro-RNA i prediagnostisk serum, koplet til lungekreft, opp til åtte år før diagnose i en prospektiv, populasjonsbasert kohort. Dette er et forskningsdesign hvor en representativ gruppe av en befolkning følges fremover i tid for å observere og analysere utfall, som utvikling av sykdommer, basert på eksponeringer eller karakteristikker registrert ved studiens start.

I den andre studien, som publiseres som e-publikasjon, presenteres effekten av nye polygenetiske varianter i HUNT-lungekreftmodellen på vurderingen av lungekreftrisiko over kliniske modeller blant såkalt «lette røykere» som i gjennomsnitt har røykt 9 20-pakker i 9 år .(9 pakkeår) 

Bidrag fra Oslo og Tønsberg

Lungelege Janna Berg fra Sykehuset i Vestfold (SiV) i Tønsberg representerer i år SiV med studie som presenteres som fysisk poster på kongressen. Berg presenterer resultater og data fra en nasjonal studie på kvalitetsvurdering av multidisiplinært lungekreft-team. 

Oslo universitetssykehus (OUS) og Universitetet i Oslo (UiO) har også representanter med på årets ASCO-kongress. Lungekreft-lege Åslaug Helland deltar med en studie med nye data fra den pågående IMPRESS-studien. 

I tillegg deltar Kjetil Taskén, leder for Institutt for kreftforskning, på ASCO i år med en studie (publikasjon) om PRIME-ROSE, det europeiske kliniske studienettverket for preseisjonsmedisin som Taskén også leder. 

Her kan du se listen over de kreftlegene og forskerne som HealthTalk har fått bekreftet skal reise til Chicago og ASCO-kongressen:

 • Jon Amund Kyte (OUS, brystkreft)

 • Åslaug Helland (OUS, lungekreft)

 • Kjetil Taskén (OUS)

 • Gro Live Fagereng (OUS)

 • Marius Normann (Kreftklinikken)

 • Tora Solheim (St Olavs, hjernekreft)

 • Bjørn Henning Grønberg (St Olavs, lungekreft)

 • Olav Toai Duc Nguyen (St. Olavs, lungekreft)

 • Oluf Dimitri Røe (St Olavs, lungekreft)

 • Anne Hansen Ree (Ahus, tarmkreft)

 • Jan Oldenburg (Ahus, urologisk kreft)

Powered by Labrador CMS