Blærekreft:

FORNØYD MED RESULTATENE: Onkolog Marius Normann ved Kreftklinikken, her avbildet på ESMO-kongressen i Madrid i 2023.

Banebrytende resultater med ny behandling: – Bemerkelsesverdig

På den private Kreftklinikken behandler onkolog Marius Normann to blærekreftpasienter med den nye effektive legemiddelkombinasjonen Padcev/Keytruda. – Bemerkelsesverdig positiv respons, sier Normann. 

Publisert Sist oppdatert

– Han har en bemerkelsesverdig positiv respons. Jeg har håp om at han kan redde blæren.

Uttalelsen kommer fra onkolog Marius Normann, daglig leder og behandler ved den private Kreftklinikken, om en av hans pasienter som nylig ble evaluert etter behandling med den mye omtalte blærekreft-kombinasjone Padcev (enfortumab vedotin) og immunterapien Keytruda (pembrolizumab)

Normann forteller at før pasienten startet behandlingen, så hadde blæren fylt seg med så mye tumor at vedkommende hadde svært begrenset blærekapasitet. Blæreveggtykkelsen var på fire centimeter – langt over det normale på 8–10 millimeter. 

– Dette tvang ham til å tømme blæren omtrent hver halvtime. Etter bare tre måneders behandling viser imidlertid både CT- og MR-bilder at blæreveggens tykkelse nesten er tilbake til normalen, og blærefunksjonen er nesten fullstendig normalisert, sier kreftlegen.

Betydelig forbedring

Pasienten til Normann hadde en urinblære som nærmest var blokkert av kreft, og hadde i realiteten sluttet å fungere. Faren for at kreften var muskelinvasiv var svært stor, som betyr at kreften har vokst inn i muskelen. 

– Det er indikasjon på primær cystektomi som innebærer en kirurgisk prosedyre der hele blæren fjernes, forteller Normann. 

Pasientens kreftlege på det offentlige sykehuset hadde derfor anbefalt å gjøre en primær cystektomien. Men pasienten har jo det siste ordet ønsket i stedet behandling på Kreftklinikken med systemisk terapi for å se om det kunne redde blæren. 

– I det offentlige helsevesenet kan pasienter oftest ikke bestemme hvilken behandling man skal ha, men de kan si nei til behandling de ikke ønsker, og det gjorde denne pasienten, sier Normann. 

Både Keytruda og Padvec er intravenøse behandlinger. Pasienten får først Keytruda og deretter Padcev.

Pasienten har ifølge kreftlegen opplevd betydelig forbedring etter bare fire behandlinger. 

– Han er ikke i komplett remisjon, som betyr at alle tegn på kreft er forsvunnet fra kroppen etter behandling. Den langsiktige prognose er usikker, og selv om det er mulig han kan oppnå komplett remisjon, er det for tidlig å fastslå dette. Hvis fremgangen fortsetter, har jeg tro på at han kan bevare blæren og bare trenge en TURB, noe som innebærer å gå inn i blæren med et tynt instrument (skop) gjennom urinrøret for å fjerne det gjenværende av kreften, sier Normann. 

Dekkes gjennom forsikringen

Listeprisen (maksimalpris solgt fra apotek) for behandlingen med Padcev og Keytruda er omtrent 300 000 kroner per måned, som tilsvarer 3,6 millioner kroner årlig. I tillegg kommer behandlingskostnadene på Kreftklinkkken. Alle kostnadene for pasientens behandling dekkes av pasientens helseforsikring, som i dette tilfellet kommer fra If-eide Vertikal Helse. 

Normann behandler også en kvinnelig pasient med den effektive kombinasjonsbehandlingen. 

– Hun har foreløpig bare gjennomgått én behandling og er snart klar for sin andre dose. Siden hun ennå ikke har gjennomgått en responsvurdering, er det for tidlig å si noe om effekten av behandlingen, sier Normann. Pasienten har muskelinvasiv blærekreft med spredning. 

– Dette regnes derfor som palliativ behandling, men den forventede levetiden er doblet sammenlignet med de som mottar standardbehandling. Hun har respondert godt så langt, og vi håper at effekten vil vare, sier Normann, som forteller at pasienten betaler for behandlingen selv.

Studien der kombinasjonsbehandlingen ble undersøkt viser at Keytruda og Padcev betydelig forlenger levetiden til pasientene. Den reduserer risikoen for død med 53 prosent sammenlignet med vanlig kjemoterapi, med en økning i gjennomsnittlig levetid fra 16,1 til 31,5 måneder. I tillegg viser behandlingen en markant forbedring i tiden pasientene lever uten at sykdommen forverres - såkalt progresjonsfri overlevelse - der risikoen reduseres med 55 prosent og tid til progresjon økes fra 6,3 til 12,5 måneder.

Normann behandler også to pasienter som mottar tredjelinjebehandling med Padcev monoterapi. Denne behandlingen har fått nei i Beslutningsforum. 

– Vi har hatt veldig bra erfaringer med kombinasjonsbehandlingen. Den har hatt god effekt og er godt tolerert av pasientene, sier onkolog Øystein Flatebø, som leder Aleris kreftsenter

– Begge har respondert godt på behandlingen, og vi håper at den positive effekten vil være langvarig. Disse to pasientene betaler også selv for behandlingen, sier Normann.

Onkolog Øystein Flatebø, som leder Aleris kreftsenter forteller HealthTalk at sykehuset behandler både pasienter med kombinasjonsbehandlingen og med Padcev som monoterapi.  – Vi har hatt veldig bra erfaringer med denne kombinasjonsbehandlingen. Den har hatt god effekt og er godt tolerert av pasientene. Han ønsker ikke å opplyse ikke hvor mange pasienter sykehuset behandler. 

Powered by Labrador CMS