ESMO 2023:

Blærekreft: Doblet overlevelsen med ny kombinasjon: – Ny standardbehandling

Kombinasjonen av Padcev og Keytruda doblet overlevelsen for blærekreft-pasienter med spredning. – Studien er uten tvil den største nyheten her på ESMO, sier den norske uro-onkologen Daniel Heinrich.

Publisert Sist oppdatert

ESMO, MADRID (HealthTalk): – Dette var stort! Det er ikke hverdagskost at 7000 nøkterne kreftleger gir en studie stående applaus, sier Daniel Heinrich, uro-onkolog, overlege ved Sykehuset Innlandet Gjøvik og leder av Norsk onkologisk forening.

Han viser til data fra EV-302-studien som ble lagt frem på en av president-sesjonene på ESMO, Europas største kreftkongress, søndag. Resultatene viser at kombinasjonen av den målrettede cellegiften Padcev (enfortumab vedotin) og immunterapien Keytruda (pembrolizumab) reduserte risikoen for død med 53 prosent sammenlignet med platinabasert kjemoterapi.

Ny standardbehandling 

Internasjonale eksperter mener det ikke er noen tvil om at behandlingskombinasjonen vil bli den nye standardbehandlingen for nydiagnostiserte pasienter med metastatisk blærekreft. 

– Vi trenger vi ikke engang å diskutere dette. Vi har med dette en ny standardbehandling for nydiagnostiserte blærekreftpasienter. Enfortumab vedotin pluss pembrolizumab tar førsteplassen som den beste førstelinjebehandlingen av blærekreft, sa ESMOs ekspertkommentator Andrea B. Apolo da studien ble diskutert foran 7000 kreftleger søndag. 

Studien viser at pasienter med metastatisk blærekreft lever dobbelt så lenge med ny kombinasjonsbehandling enn de gjør med cellegift, som er dagens standardbehandling. Heinrich påpeker at selv om man fremdeles snakker om palliativ behandling, har man her klart å doble median overlevelse ved å bytte ut dagens førstelinjebehandling - cellegift - med en målrettet cellegiftbehandling og immunterapi. 

– Dette er banebrytende, for platinumbasert cellegift har i flere tiår vært standardbehandlingen i hele verden for pasienter med metastatisk blærekreft, sier Heinrich. 

– Hvor stort behov vil du si at pasientene har for denne nye behandlingen?

– Dette er en pasientgruppe som med dagens standardbehandling har en median overlevelse - forutsatt at de tåler all behandling - på om lag 1,5 år. Mange tåler imidlertid ikke standardbehandlingen og de får derfor en kortere overlevelse. 

Håper på rask godkjenning

Den nye kombinasjonsbehandlingen er noe Heinrich og kollegene helst skulle tilbudt pasientene sine allerede i morgen. Men først må behandlingskombinasjonen godkjennes av det europeiske legemiddelbyrået EMA, og til slutt må Beslutningsforum si ja.

– Hvor lang tid vil det ta?

– Jeg tror den formelle godkjenningsprosessen i EMA vil gå fort - kanskje allerede i løpet av et par måneder etter produsentene har søkt om markedsføringstillatelse. Det skyldes at begge legemidlene allerede har markedsføringstillatelse på andre diagnoser og trenger kun en indikasjonsutvidelse. 

Han peker også på at effektdataene er svært gode og at det ikke har kommet frem noen nye bivirkninger. 

Slik virker Padcev

Padcev er et legemiddel til behandling av kreft i blæren og urinveiene. Padcev inneholder virkestoffet enfortumab vedotin som består av et antistoff (enfortumab) og en cellegift (vedotin) som kan drepe kreftceller. 

Slik virker legemidlet: Antistoffet i Padcev binder seg til et protein på overflaten av kreftceller og gjør at cellegiften kommer seg inn i cellen. Inne i cellen ødelegger legemidlet cellens skjelett og gjør at kreftcellen dør. Dette kan bremse forverring eller videre spredning av kreften.Padcev gis som intravenøs infusjon.

– Men både enfortumab vedotin og pembrolizumab er patenterte legemidler, og derfor kostbare, så Legemiddelverket (SLV) kommer helt sikkert til å bruke en del tid på å gjøre en helseøkonomisk analyse.

Etter en godkjennelse i EMA, må Beslutningsforum også gi sitt samtykke. I dette forumet treffer de fire direktørene i de regionale helseforetakene avgjørelser om hvorvidt behandlingens effekt vil rettferdiggjøre belastningen på de begrensede helsekronene. 

Thomas B. Powles presenterte EV-302-studien foran 7000 kolleger i Madrid.

– Listeprisen på disse to legemidlene ligger rundt tre millioner kroner. Hvilken pris tror du Beslutningsforum er villig til å godta?

– Det ønsker jeg ikke å spekulere på. Men vi må huske på at denne pasientgruppen allerede får immunterapi som vedlikeholdsterapi etter cellegift i førstelinje, så merkostnaden er derfor i realiteten prisen på enfortumab vedotin.

Det er immunterapien Bavencio (avelumab) som er godkjent av Beslutningsforum som førstelinje vedlikeholdsbehandling av pasienter som ikke har hatt sykdomsprogresjon etter innledende platina-kjemoterapi. 

Bavencio fikk sin godkjenning i august 2021 basert på data fra fase 3-studien Javelin Bladder 100. Studien viste at legemidlet reduserte risikoen for død med 31 prosent sammenlignet med beste støttende behandling. 

Thomas B. Powles fikk stående applaus fra 7000 kolleger da han presenterte EV-302-studien

Dataene fra Javelin-studien og EV-302-studien kan ikke sammenlignes direkte. I Bavencio-studien undersøkte forskerne bare medisinen hos pasienter som hadde respondert på en innledende runde med cisplatin- eller karboplatinbehandling. I EV-302-studien ble pembrolizumab kombinert med enfortumab vedotin fra starten av behandlingen.

– Jeg kan bare håpe at Sykehusinnkjøp og de to legemiddelselskapene raskt finner frem til en akseptabel pris slik at forhandlingene ikke drar ut i et halvt år, sier Heinrich.

Powered by Labrador CMS