Abbvie er et aktivt selskap om dagen, og har gjort flere store oppkjøp og samarbeidsavtaler på kort tid.

AbbVie satser tungt - flere oppkjøp og partnerskap på kort tid

Det amerikanske legemiddelselskapet har siden oktober i fjor inngått oppkjøps- eller samarbeidsavtaler med syv ulike biotek-selskap.

Publisert

Oppkjøp og samarbeidsavtaler er en viktig del av den internasjonale legemiddel- og biotekbransjen. Mindre selskaper inngår gjerne avtaler om samarbeid og lisensiering av sine produkter til større selskaper for å sikre seg nødvendig kapital for videreutvikling av egne produkter. Ofte kan slike samarbeid ende opp i oppkjøp.

Ett av selskapene som har vært aktive på den fronten den siste tiden er legemiddelselskapet AbbVie. En gjennomgang av avtalene selskapet har inngått viser at selskapet siden oktober i fjor har inngått en rekke avtaler, inkludert flere oppkjøp. 

Disse avtalene har selskapet inngått i løpet av det siste halve året:

  • I oktober kjøpte AbbVie biotekselskapet Mitokinin. Selskapet utvikler førsteklasses sykdomsmodifiserende behandlinger av Parkinsons sykdom. Selskapets ledende kandidat er en selektiv PINK1-aktivator som kan bli sentral i behandlingen av sykdommen.

  • Kun to måneder senere, i desember 2023, kjøpte AbbVie selskapet Cerevel Therapeutics. Oppkjøpet sikrer AbbVie en robust pipeline av potensielle fremtidige behandlinger av psykiatriske og nevrologiske sykdommer med stort umøtt medisinsk behov. De trekker blant annet frem legemiddelkandidaten Emcraclidine som en potensiell ny standardbehandling av schizofreni og andre psykiatriske lidelser

  • I januar i år inngikk AbbVie et strategisk partnerskap med selskapet Umoja Biopharma. Sammen skal de to selskapene utvikle såkalte In-situ Car-T-celleterapier. Gjennom samarbeid skal partene benytte seg av Umojas VivoTecTM-genleveringsplattform og bruke AbbVies ekspertise innen onkologi til å utvikle såkalte in situ-genererte kimeriske antigenreseptorer (CAR)-T-celleterapi-kandidater. 

  • I februar kjøpte AbbVie selskapet ImmunoGen. Oppkjøpet sikret AbbVie rettighetene til selskapets flaggskip-kandidat, Antistoff-legemiddelkonjugatet (ADC), ELAHERE (mirvetuximab soravtansine-gynx). Dette er en behandling av såkalt forlat-reseptor-alfa-positiv, platinum-resistent eggstokkreft. AbbVie skriver selv at de her ser store muligheter mellom ImmunoGens pipeline og AbbVies eksisterende onkologi-pipeline, innenfor flere typer solide svulster og hematologiske maligniteter. 

  • Samme måned opplyste selskapet at de gikk inn i et nytt samarbeid for å utvikle multispesifikke biologiske legemidler innen onkologi og immunologi med selskapet Tentarix. Tantarix sin Tentacles-plattform er multifunksjonelle, antistoff-baserte biologiske legemidler som er desginet for å spesifikt aktivere immunceller som kan modulere sykdommen.

  • Nok et samarbeid ble annonsert i februar. AbbVie og OSE Immunotherapeutics annonserte et partnerskap for å sammen utvikle nye, monoklonale antistoffer for behandling av kronisk inflammason. Spesifikt skal partene sammen fokusere på å en glonal lisensierings- og utviklesavtale for utvikle av OSE-230, et førsteklasses monoklonalt antistoff som skal aktivere ChemR23, en såkalt G-Protein-koblet reseptor (GPCR). Aktivering av ChemR23 kan gi en ny mekanisme for å løse kronisk inflammasjon. 

  • Siste oppdatering fra AbbVie på oppkjøpsfronten kom 25. mars. Da ble det klart at det store amerikanske selskapet har kjøpt opp Landos Biopharma. Oppkjøpet skal styreke AbbVies portefølje innen inflammatoriske og autoimmune sykdommer. Landos ledende produktkandidat er NX-13, en førsteklasses, oral NLRX1-agonist, som blant annet har anti-inflammatoriske egenskaper.

Powered by Labrador CMS