KLAR OM KRAV: Områdedirektør Einar Andreassen i DMP tar de nye HOD-kravene med fatning– Ikke noe nytt med krav om 180 dager, sier han.

DMP om HODs 180 dagers-krav: – Vi vil fortsette å jobbe med forbedringer

Direktoratet for medisinske produkter (DMP) mener det ikke er noe nytt med en frist på 180 dager for metodevurderinger. – Tiden påvirkes av mange faktorer, blant annet tiden industrien bruker på å levere oss relevant dokumentasjon, sier områdedirektør Einar Andreassen.

Publisert

HealthTalk skrev tirsdag at Helse- og omsorgsdepartementet i sitt tildelingsbrev til Direktoratet for medisinske produkter (DMP) nå stiller et klart krav om at alle metodevurderinger skal gjennomføres innen en fastsatt frist på 180 dager. 

– Dessverre vært en økning

Det som står i tildelingsbrevet, som er et styringsdokument fra et departement til en underordnet etat, tyder på en solid innstramming fra de tidligere retningslinjene. 

– De siste årene har det dessverre vært en økning i saksbehandlingstiden, og selv om industrien selv står for mer enn halvparten av tidsbruken, må vi jobbe for å få redusert den samlede tidsbruken, sa statssekretær Karl Kristian Bekeng til HealthTalk.

Han påpekte samtidig at det ikke er aktuelt å forskriftsfeste kravet. 

– Ikke noe nytt

Områdedirektør for helseøkonomi og analyse i DMP, Einar Andreassen, har blitt forelagt saken om tildelingsbrevet og kommentarene fra statssekretær Bekeng. 

Andreassen understreker at fristen på 180 dager ikke er noe nytt.

– Dette har lenge vært en frist i systemet for Nye metoder. Målet om rask tilgang til legemidler og saksbehandlingstider var også et styringsparameter i tidligere tildelingsbrev, og det er tydeliggjort i årets tildelingsbrev, uttaler områdedirektøren.

Han sier det viktig for DMP å fortsatt ha en målsetting om en saksbehandlingstid på 180 dager.

– Men denne tiden påvirkes av mange faktorer, blant annet tiden industrien bruker på å levere oss relevant dokumentasjon.

Viktige fremskritt

Andreassen viser til at direktoratet, tidligere kjent som Statens legemiddelverk, har redusert køen med «målrettet innsats på både intern saksbehandling og at bestillingene fra Nye metoder blir mer tilpasset». 

– Her har vi kommet langt, og vi ser at 2023 ble det første året der vi hadde flere leveranser til Nye metoder enn det som ble bestilt. Vi vil fortsette å jobbe med forbedringer både internt og i samarbeid med aktørene i Nye metoder, skriver han.

Powered by Labrador CMS