MENINGER:

NØDVENDIGHET: – Digital helseomsorg er ikke bare en alternativ tilnærming. Det er en nødvendighet i en verden hvor spesialisert helsehjelp kan være begrenset, skriver legene Magnus Nyhlen Øøverst) og Martin Carlsson, som er grunnlegere av fedmeappen Yazen.

«Digital helseomsorg er nødvendig for å bekjempe fedme»

I en artikkel på NRK.no publisert 7. mai om den digitale helsetjenesten Yazen som er utviklet for å bekjempe fedme, kommer det frem at den Norske Legeforening er skeptisk til fedmerelatert digital helseomsorg. Hvilket er merkelig, da det er nettopp denne type tjenester som kreves for å bekjempe landets fedmeutfordring, skriver grunnleggerne av fedme- og overvektsappen Yazen.

Publisert Sist oppdatert

I Norge er nå antallet som lider av overvekt eller fedme høyere enn antallet med en BMI under 25, som regnes som normalvektig. Globalt anslås det at 1,9 milliarder mennesker vil lide av alvorlig overvekt (obesitas) i 2035. Hvilket er synonymt med hver fjerde voksne person. Blant barn forventes det at fedme vil øke med 100 prosent mellom 2020 og 2035. Kostnadene for samfunnet anslås til svimlende 4 000 milliarder dollar.

Konsekvensene av fedme er enorme. Foruten den menneskelige lidelsen med begrenset mobilitet og mye skyld- og skamfølelse, er risikoen stor for sykdommer som diabetes 2, høyt blodtrykk, forhøyet fettstoff i blodet, hjerte- og karsykdommer, interfertilitet, komplikasjoner under graviditet, flere krefttyper og langvarig smerte. Fedme koster samfunnet enorme ressurser, men fører også til belastning på helsevesenet. Noe som igjen går utover andre pasienter som kunne fått bedre behandling dersom det var færre fedmepasienter.

Digital helseomsorg er ikke bare en alternativ tilnærming. Det er en nødvendighet i en verden hvor spesialisert helsehjelp kan være begrenset.

Digital helseomsorg er ikke bare en alternativ tilnærming. Det er en nødvendighet i en verden hvor spesialisert helsehjelp kan være begrenset. Digitale helseomsorgstjenester er utviklet for å tilby skreddersydde og komplette vekthåndteringsprogrammer som omfatter livsstilsendringer i form av kostholdsendringer, rådgivning, økt aktivitet, mental helsehjelp og medisinering.

Internasjonalt ser vi en trend hvor primærleger med begrenset kunnskap om fedmebehandling skriver ut medisiner, og hvor pasientene henvender seg til sosiale medier for råd om bruk og håndtering av bivirkninger. Dette er bekymringsfullt, og studier viser at behandlingssuksessen kun er 27 % etter 12 måneder, sammenlignet med 68 % for pasienter i mer strukturerte digitale tjenester som Yazen.

Ifølge National Institute for Health Care Excellence (NIC) i Storbritannia, er digital helseomsorg et verdifullt tilskudd til den vanlige helsetjenesten. Bruk av digitale løsninger reduserer trykket på fysiske helsetilbud i form av frigjorte ressurser og redusert ventetid. I tillegg gir det en mer fleksibel tilgang til tjenester som er en stor fordel for de som ikke kan reise eller foretrekker å få hjelp i eget hjem.

En annen betydelig fordel med digital helseomsorg er tilgjengeligheten av fedmespesialister. Eksperter som tilbyr essensiell veiledning og støtte for personer som har vektrelaterte fysiske og psykiske utfordringer. Hvilket betyr at pasienter har muligheten til å motta kvalifisert rådgivning uansett deres geografiske plassering eller fysiske mobilitet.

Det norske helsevesenet bør anerkjenne og utvide forståelsen av fordelene med digitale helsetjenester.

Videre representerer digital helseomsorg et stort potensial for reduksjon i både medisindoser og helserelaterte kostnader. For eksempel viser erfaringer fra 12500 pasienter hos Yazen at det brukes 60 prosent lavere doser enn på de som mottar tilsvarende medisiner foreskrevet av sin fastlege. Noe som er gunstig både for økonomien og medisintilgjengeligheten. Det takket være utfyllende medisinske evalueringer som sikrer at de riktige pasientene får behandling, og at det via sikkerhetstiltak sikres at pasientene oppfyller medisineringskravene.

Det norske helsevesenet bør anerkjenne og utvide forståelsen av fordelene med digitale helsetjenester. I en tid der innovasjon i helsevesenet er mer nødvendig enn noen gang, representerer digital helsehjelp en avgjørende ressurs som kan endre måten vi tilnærmer oss fedme og relaterte helseproblemer.

Powered by Labrador CMS