HAR ÉN - VIL HA TO: – Jeg faktisk litt overrasket da Beslutningsforum sa ja til nivolumab først. Men det er jo fordi de har sagt ja til «fast track» gjennom hurtiginnføringsordningen, sier onkolog Anna Winge-Main til HealthTalk.

Norsk hudkreftlege: – Har aldri før fått så rask tilgang på immunterapi

Hudkreftlege Anna Winge-Main mener hurtiginnføring av immunterapi mot kreft har gitt pasientene raskere tilgang til behandling enn noen gang tidligere. Nå håper hun selskapet med den største immunterapien blir med i ordningen.

Publisert Sist oppdatert

I desember i fjor innførte Beslutningsforum en ny og omdiskutert ordning for å få fortgang i innføringen av legemidler i spesialisthelsetjenesten.

«Fast track»

Ordningen for hurtiginnføring av immunterapi mot kreft fungerer slik: Dersom legemiddelselskapene som markedsfører de aktuelle immunterapiene tilbyr en pris som er lik eller under et eget pristak som Belsutningsforum har vedtatt, vil immunterapiene kunne bli hurtiginnført uten store og langtekkelige metodevurderinger.

Allerede har over halvparten av de aktuelle selskapene sagt ja til å bli med i ordningen. Tidligere i år førte dette til at immunterapien Opdivo (nivolumab) fra Bristol Myers Squibb (BMS), på rekordfart ble innført som adjuvant behandling (etter operasjon) av tidlig melanom (føflekkreft). Årsaken var at BMS hadde gått inn i ordningen for hurtiginnføring.

Under det siste møtet i Beslutningsforum i april ble MSDs immunterapi Keytruda (pembrolizumab), som er den største immunterapi på verdensbasis og i Norge, vurdert innført til samme indikasjon. Foreløpig har MSD ikke gått inn i hurtiginnføringsordningen, og fikk avslag på å innføre behandlingen for den aktuelle indikasjonen i forrige møte.

– Litt overraskende

HealthTalk har spurt Anna Winge-Main, onkolog ved Radiumhospitalet og en av Norges fremste hudkreftleger, om hennes tanker om innføring av de aktuelle immunterapiene mot føflekkreft.

– Pembrolizumab har ligget litt foran i løypa, ettersom resultatene fra Keynote-716-studien med pembrolizumab kom før resultatene fra Checkmate 76K-studien med nivolumab. Derfor ble jeg faktisk litt overrasket da Beslutningsforum sa ja til nivolumab først. Men det er jo fordi de har sagt ja til «fast track» gjennom hurtiginnføringsordningen, sier Winge-Main til HealthTalk. 

Hudkreftlegen sier hun aldri tidligere har opplevd et legemiddel komme så raskt gjennom Beslutningsforum som nivolumab (Opdivo). Hun mener det er interessant å se at pembrolizumab kort tid etter fikk nei.

– Vi anser disse to studiene som likeverdige. Det er lite som skiller dem når det kommer til effekt, siden dataene er ganske like. Så sånn sett ville man kanskje forventet at hvis man godkjente ett preparat, så ville man godkjent begge, sier Winge-Main. 

Oppfordring

Samtidig påpeker hun at hun er takknemlig for at det nå foreligger en mulighet for å få godkjenning mye raskere, slik at man slipper å vente så lenge på behandlingsmuligheter. Derfor kommer hun nå med en oppfordring til MSD.

– Det er fint hvis man klarer å få ned prisen på pembrolizumab også, noe BMS tydeligvis har gjort med nivolumab. Det hadde vi blitt veldig glade for. For det er veldig fint å kunne ha et valg. Nå har vi heldigvis nivolumab tilgjengelig for denne indikasjonen, men det burde ikke være grunn til at pembrolizumab ikke også er godkjent, basert på medisinsk indikasjon og effekt, sier hudkreftlegen.

Powered by Labrador CMS