ASCO 2023:

Derfor har hovedutprøveren fortsatt tro på kreftvaksinen fra norske Ultimovacs

Da Ultimovacs' flaggskipstudie INITIUM på føflekkreft mislyktes tidligere i år, opplevde biotekselskapet et dramatisk fall på børsen. I dette eksklusive intervjuet med HealthTalk sier likevel INITIUMs hovedutprøver, professor Paul Lorrigan, at han fortsatt har tro på kreftvaksinen.

Publisert

Da verdens største kreftkongress, ASCO, gikk av stabelen i juni, var det få nye data som ble presentert fra norske biotekselskaper. Ett kjent norsk biotekselskap presenterte imidlertid detaljerte data fra en studie som tidligere i år fikk stor oppmerksomhet.

Gikk på en smell

I begynnelsen av mars i år kom nyheten som ansatte og aksjonærer i Ultimovacs verken hadde trodd eller håpet på: Selskapets viktigste studie, INITIUM, som evaluerte den eksperimentelle universelle UV1-vaksinen i kombinasjon med immunterapiene Opdivo og Yervoy (nivolumab/ipilimumab) mot føflekkreft, hadde mislyktes.

Utfallet har vært alvorlig for Ultimovacs. Aksjeverdien stupte med over 90 prosent, og selskapet har vært nødt til å nedbemanne for å sikre at pengene ikke tar slutt før avlesningen av to nye kliniske studier.

Da resultatene fra INITIUM-studien ble offentliggjort i mars, var det kun såkalte topplinjedata som ble delt. På ASCO-kongressen tidligere denne måneden presenterte professor Paul Lorigan, hovedutprøver for INITIUM og en ledende internasjonal ekspert på føflekkreft, mer detaljerte data fra den negative studien.

ASCO er verdens største kreftkongress. Hvert år møtes om lag 40 000 kreftleger fra hele verden.

HealthTalk møtte Lorigan, som til daglig er professor ved Universitetet i Manchester og lege ved NHS Christie kreftsenter i samme by, da han presenterte en poster om studien. Han er en internasjonalt anerkjent ekspert på føflekkreft. Flere fremmøtte viste stor interesse for Lorigans poster.

– UV1 er en peptidvaksine som virker mot telomerase, et enzym som ofte er uttrykt innenfor melanom og andre krefttyper. Studien baserer seg på en tidligere studie med immunterapien pembrolizumab (Keytruda) som monoterapi pluss vaksinen, som viste sterke signaler, forteller Lorigan innledningsvis. 

Ifølge den britiske forskeren var det et stort spørsmål om hvordan man skulle gå videre med de positive pembrolizumab/UV1-resultatene. Skulle Ultimovacs lage en randomisert fase 2-studie med pembrolizumab og UV1, eller skulle de legge til kreftvaksinen til en immunterapikombinasjon som hadde vist seg enda mer effektiv, nemlig Opdivo og Yervoy. 

Valget falt på immunterapikombinasjonen. Det ble skjebnesvangert. 

– De kliniske behovene for pasienter med avansert melanom nå er å forbedre det som har blitt «gullstandarden», altså en kombinasjon av ipilimumab og nivolumab. Det var rasjonalet for å gjøre denne studien, soer professoren.

Stor interesse for studien

Den randomiserte fase 2-studien evaluerte derfor den nevnte behandlingskombinasjonen, med eller uten UV1-vaksinen: Halvparten av pasientene fikk bare ipilimumab/nivolumab, mens de resterende pasientene i tillegg fikk UV1-vaksinen. 

Lorigan sier til HealthTalk at det var stor interesse for studien og at den rekrutterte pasienter raskt. Studien var ferdig med rekrutteringen innen fristen, noe professoren sier er uvanlig for mange kliniske studier. 

– Hvis vi hadde gått opp mot pembrolizumab, så ville vi nok sett en fordel for vaksinen. Men jeg tror ikke det ville gjort noe særlig for å fremme behandlingen av melanom-pasienter. Så både akademisk og klinisk sett tok vi det riktige valget. Men så klart, kommersielt sett ga ikke dette oss svaret vi hadde håpet på for Ultimovac, sier professor Paul Lorigan.

– Topplinjeresultatene som kom i mars viste at vaksinen, med kort oppfølging, ikke viste noen åpenbar fordel. Men det som er interessant, er at utfallene for pasientene i begge studiearmer var bedre enn det man kunne forestilt seg. 

Lorigan snur seg mot posteren og viser til data som ble lagt frem på ASCO.

– Vi ser høye responsrater, som alle er uavhengig verifiserte. Vi ser høye tall for progresjonsfri overlevelse i kontrollarmen og i vaksine-armen. Vi så heller ingen ytterligere toksisitet i vaksine-armen.

Lorigan peker igjen på den korte oppfølgingstiden, og at andre tilsvarende vaksiner ikke har vist kliniske fordeler før det har gått rundt ett år. 

– Men det er uansett ikke noe i dataene som kan vise til noen fordeler, sier han. 

Har ikke mistet troen

– Og du tror heller ikke du vil se bedre resultater ved lengre oppfølging?

– Jeg tror det er lite sannsynlig, men vi blir nødt til å se igjen om ett år. Vi har gjort en annen, enarmet fase 2-studie der alle pasientene fikk vaksinen, hvor de har tatt biopsier og blodprøver for biomarkører. Og det kan være at vi gjemt inne i denne gruppen finner pasienter som har fordeler av vaksinen. Den studien vil gi oss noen hint om det, sier Lorigan til HealthTalk. 

INITIUM-hovedutprøveren gjentar at telomerase er et enzym som uttrykkes innenfor en rekke krefttyper, og at det kan være vanskelig å slå ipilimumab/nivolumab innenfor melanom, men kanskje er det lettere innenfor andre krefttyper.

– Vi avventer nå resultatene fra studiene på eggstokkreft og hode-halskreft, og vi så dessuten sterke signaler i NIPU-studien mot mesoteliom (lungehinnekreft), som er en kreftform som er vanskelig å behandle, sier han. I denne studien ble UV1 gitt til 118 pasienter i kombinasjon med Opdivo og Yervoy (ipilimumab) som en annenlinjebehandling etter platinabasert kjemoterapi. Kombinasjonen Opdivo/Yervoy er godkjent som førstelinjebehandling for ondartet pleuralt mesoteliom i USA og Europa. 

Ville ikke forbedret melanom-behandlingen

– Er årsaken til at INITIUM var negativ at vaksinen var i konkurranse med en såpass sterk behandlingskombinasjon som ipilimumab/nivolumab, den foretrukne behandlingen for alle melanom-pasienter i vestlige land?

– Det er ikke nødvendigvis det foretrukne alternativet, av ulike grunner, fordi den assosieres med signifikant toksisitet og bivikrninger. UV1-vaksinen hadde liten påvirkning på toksisiteten, så vi håpet at den også kunne øke effektiviteten. Jeg tror vi gikk opp mot den sterkeste konkurrenten vi kunne valgt for pasienter som trenger den behandlingen, og jeg tror det er vanskelig å forbedre på den, sier Lorigan. 

– Tror du at du at det ville vært lurere å teste UV1-vaksinen med pembrolizumab i stedet for ipilimumab/nivolumab?

– Det er et akademisk og et kommersielt svar på det spørsmålet: Hvis vi hadde gått opp mot pembrolizumab, så ville vi nok sett en fordel for vaksinen. Men jeg tror ikke det ville gjort noe særlig for å fremme behandlingen av melanom-pasienter. Så både akademisk og klinisk sett tok vi det riktige valget. Men så klart, kommersielt sett ga ikke dette oss svaret vi hadde håpet på for Ultimovacs. 

Se hele intervjuet med Paul Lorigan (på engelsk) øverst i denne saken for å få med deg alle hans kommentarer om INITIUM-studien. 

Powered by Labrador CMS