Fase 3-studien CheckMate -73L nådde ikke hovedmålet om progresjonsfri overlevelse for pasienter som har avansert stadium III ikke-småcellet lungekreft som ikke kan opereres.

Lungekreftstudie nådde ikke målet

Bristol Myers Squibb forsøk på å slå AstraZencas imfinzi i behandlingen av stadium 3 ikke-operabel lungekreft har mislyktes. 

Publisert

Det er klart etter at  fase 3-studien CheckMate -73L viste at Opdivo (nivolumab)  og Yervoy (ipilimumab)  sammen med kjemoradioterapi ikke nådde kunne øke tiden til progresjon eller død versus Imfinzi gitt som vedlikeholdsbehandling etter kjemoradioterapi. Det forteller Bristol Myers Squibb i en pressemelding. Vedlikeholdsbehandling innebærer at pasienter som ikke har progrediert etter kjemoradioterapi kan få Imfinzi.

Studien undersøkte bruken av immunterapien Opdivo sammen med kjemoradioterapi, og deretter Opdivo pluss Yervoy, i forhold til bare kjemoradioterapi etterfulgt av en annen immunterapi kalt Imfinzi (durvalumab). Dette ble testet på pasienter med ikke-opererbar stadium III ikke-småcellet lungekreft.

– Desverre førte ikke tillegget av våre immunterapier til bedre resultater i denne behandlingen, sier Joseph Fiore, visepresident i Bristol Myers Squibb. – Det er fortsatt et sterkt behov for å forbedre behandlingen for disse pasientene, og vi håper at funnene fra denne studien kan hjelpe til med utviklingen av nye medisiner. Vi takker pasientene, familiene deres og forskerne for deres innsats i denne viktige studien.

Om CheckMate -73L

  • CheckMate -73L er en studie der forskere testet Opdivo i kombinasjon med kjemoradioterapi, etterfulgt av Opdivo med Yervoy, eller bare Opdivo, sammenlignet med vanlig kjemoradioterapi etterfulgt av durvalumab. 
  • Studien inkluderte 925 pasienter med tidligere ubehandlet avansert stadium III ikke-småcellet lungekreft som ikke kunne opereres. 
  • Hovedmålet var å se om behandlingen kunne stoppe sykdommens fremgang sammenlignet med standardbehandling. Studien så også på total overlevelse, responsrate, og hvor lenge responsen varte, i tillegg til sikkerhet og effekt av behandlingene.

Selskapet planlegger en full gjennomgang av studiedataene og vil arbeide sammen med forskerne for å dele funnene med det vitenskapelige miljøet.

Opdivo og kombinasjoner basert på Opdivo har tidligere vist positive resultater og er godkjent for behandling av pasienter med opererbar eller metastatisk ikke-småcellet lungekreft.

Powered by Labrador CMS