ASCO 2024:

Tora Skeidsvoll Solheim holdt søndag muntlig presentasjon på ASCO-kongressen i Chicago, og HealthTalk var til stede for å fange øyeblikket.

Norske Tora Solheim holdt ASCO-presentasjon om vekt- og muskeltap hos kreftpasienter

Et internasjonalt forskningsprosjekt ledet av kreftlege Tora Skeidsvoll Solheim (St. Olavs/NTNU), har undersøkt hvordan en kombinasjon av trening, riktig ernæring og anti-inflammatoriske medisiner kan hjelpe kreftpasienter med å motvirke ufrivillig vekt- og muskeltap (kakeksi).

Publisert Sist oppdatert

ASCO, CHICAGO (HealthTalk): Kakesi, eller ufrivillig vekt og muskeltap, er en vanlig utfordring hos pasienter med avansert kreft, og tilstanden har stor betydning både for levetid og livskvalitet. 

Nettopp denne utfordringen er temaet for studien som norske Tora Solheim i år presenterer på ASCO - verdens største kreftkongress i Chicago. Etter det HealthTalk erfarer er Solheim også den eneste norske kreftlegen som i år skal presentere sin studie muntlig, gjennom en såkalt «oral session». Den er også registrert som et «Late Breaking Abstract» (LBA).

Mange negative studier

– Da vi planla studien var det kun en lang rekke av tilnærmet negative studier, både på ernæring, trening og ved medikamentell tilnærming. Derfor hadde det i mange år blitt foreslått at siden kakeksi er så mutifaktorielt, ville en multimodal behandling – en kombinasjon av flere behandlinger som hver for seg hadde vist noe, men ikke nok effekt – kunne ha større sjanse for å oppnå resultater. Ingen hadde imidlertid forsøkt å gjennomføre en slik studie før vi startet, forteller Skeidsvoll Solheim til HealthTalk.

Hun legger til at selv om mange pasienter mottar palliativ behandling og god symptomlindring, er det avgjørende å få store randomiserte studier innenfor området fra diagnosetidspunktet. 

– Stein Kaasa (nå ved OUS) opprettet et stort forskningsnettverk kalt PRC (European Palliative Care Research Center) for å utbedre dette da han var i Trondheim, Ved hjelp av dette nettverket og samarbeidspartnere i Edinburgh, professor Marie Fallon og professor Barry Laird, designet vi sammen med fysioterapeuter og ernæringsfysiologer, blant annet Trude Balstad (PhD), en multimodal behandling, forklarer hun. 

Stor internasjonal interesse

Ifølge Solheim var det mange som var interessert i å inkludere pasienter i studien, så de har rekruttert pasienter fra flere sentre i Norge, Storbritannia og Canada, samt fra Cedars Sinai i USA og et senter i Sveits.

 – Hva er de viktigste funnene fra denne studien?

– Vi ser at vi også i disse sårbare pasientgruppene klarer å bevare vekt i intervensjonsgruppen signifikant bedre enn i kontrollgruppen.

– Hvordan kan funn fra studien implementeres i den kliniske hverdagen? 

– Hele studien ble designet med mål om å være pragmatisk og lett å inkludere i pasientens hverdag, både for pasienter og for sykehus. ASCO kom litt for tidlig til at vi klarte å ha alle svar klart, og vi må gjøre et dypdykk ned i dataene for å forstå mer av blant annet compliance (pasientens evne og vilje til å følge en anbefalt behandlingsplan, inkludert medisiner, diett, og livsstilsendringer, red.anm.).) hos pasientene, hvor mye av behandlingen ble gitt også til de i kontrollgruppen, betydningen for livskvalitetsmål også videre, sier kreftlegen.

Powered by Labrador CMS