FORNØYD: Kreftlege og studielege i IMPRESS-studien, Katarina Puco, kan nå melde om oppløftende oppdaterte resultater fra IMPRESS-studien. Her avbildet på ASCO-kongressen i Chicago i juni 2023.

Én av fire kreftpasienter har fått tilbud om ny behandling gjennom IMPRESS-studien

Den norske IMPRESS-studien, som sikrer norske kreftpasienter tilgang til behandling basert på svulstens genmutasjoner, har til nå inkludert mer enn 1500 pasienter. 26 prosent har blitt tilbudt behandling.

Publisert Sist oppdatert

IMPRESS-studien:

 • En klinisk studie som tester effekten av legemidler som allerede er godkjent for bestemte kreftdiagnoser på nye krefttyper 
 • I studien testes dermed godkjente legemidler på nye indikasjoner, såkalt off-label behandling, ved at man tar utgangspunkt i pasientens molekylære profil heller enn kreftens lokasjon
 • Målet med IMPRESS-Norway er å tilby målrettet behandling til flere norske kreftpasienter.

Kreftlege og studielege Katharina Puco la nylig frem oppdaterte data fra IMPRESS-studien da hun presenterte fremskrittene som har blitt gjort i studien til nå for LMIs medlemsselskaper, skriver LMI på sine nettsider. 

– Uten industrien hadde det ikke vært noen IMPRESS-studie, sier Puco til LMI.

Vil sikre flere pasienter behandling

IMPRESS-Norway er en landsdekkende, nasjonal presisjonsmedisinstudie innen kreft. Studien tester målrettet terapi, tilpasset molekylære forandringer i hver enkelt kreftsvulst. Pasienter med avansert kreftsykdom som ikke lenger har nytte av standardbehandling kan i dag henvises til såkalt molekylær utredning for å undersøke muligheten for eksperimentell behandling i studier som for eksempel IMPRESS. Pasienten får da tilbud om en genpanelanalyse som kartlegger 523 gener (les mer om studien i faktabokser lenger ned).

Flere større legemiddelselskap deltar i IMPRESS-studien med sine legemidler, og 24 legemidler fra ulike selskap har til nå blitt med i studien. 

Puco forteller at totalt 1537 pasienter til nå har blitt utredet og diskutert i et såkalt nasjonal molekylært tumorboard. Dette er et nasjonalt, ukentlig og tverrfaglig molekylært møte, hvor formålet er å diskutere potensielle terapeutiske behandlingsstrategier basert på resultater fra utvidede molekylære analyser.

Av de 1537 pasientene har 398 til nå fått tilbud om ny behandling gjennom IMPRESS-studien. Det er 26 prosent, eller over én av fire, av alle IMPRESS-pasientene. Ifølge Puco har rundt 20 prosent startet opp med behandlingen. 

I tillegg har to prosent blitt inkludert i andre kliniske studier, fem prosent har fått behandling gjennom program for tidlig tilgang (early access programs). 67 prosent av pasientene var kun aktuelle for palliativ (lindrende) behandling.

Gode resultater så langt

Primærendepunktet for IMPRESS-studien er sykdomskontroll 16 uker ut i behandlingen. 252 pasienter skal til nå ha startet opp behandling, og 226 pasienter har blitt evaluert etter 16 uker. Tre pasienter har hatt komplett respons, 35 delvis respons og 66 har oppnådd stabil sykdom.

Gjennomsnittsalderen på pasientene som har fått behandling gjennom IMPRESS er 59 år, med eldste pasient 84 år og yngste pasient 5 år. Barn tilbys foreløpig kun diagnostikk, og ikke behandling, i IMPRESS-studien. Det er kolorektalkreft, gallegangskreft og lungekreft som er de tre mest utbredte krefttypene blant studiedeltakerne.

Disse legemidlene er med i IMPRESS:

 • Alecensa (alektinib)

 • Jemperli (Dostarlimab)

 • Zykadia (Ceritinib)

 • Tepmetko (Tepotinib)

 • Actinomycin D og hydroxyurea

 • Bortezomib

 • Pemazyre (Pemigatinib)

 • Retsevmo (selpercatinib)

 • Zelboraf (vemurafenib)

 • Tecentriq + Avastin

 • Tecentriq (atezolizumab)

 • Tafinlar (Dabrafenib)

 • Tabrecta (capmatinib)

 • Rozlytrek (entrektinib)

 • Piqray (alpelisib)

 • Phesgo (trastuzumab og pertuzumab)

 • Mekinist (Trametinib)

 • Melfalan

 • Lynparza (Olaparib)

 • Imatinib

 • Erivedge (vismodegib)

 • Cotellic (kobimetinib)

 • Zejula
 • (Niraparib)
Powered by Labrador CMS