Impress Norway-studien:

FREMSKRITT: Noe av det viktigste med Impress-studien er ifølge Åslaug Helland at den bidrar til implementering av presisjonsmedisin i Norge, og at behandlingene tilbys på bakgrunn av det diagnostiske tilbudet pasientene får. – Vi har alle lært mye om presisjonsmedisin ved å jobbe med denne studien, og pasientene kan inkluderes og behandles på det sykehuset der de hører til, sier hun.

To år med Impress: Dette er nøkkeltallene fra den nasjonale kliniske kreftstudien

Etter to år har en tredel av de nærmere tusen pasientene som har blitt innrullert i Impress Norway-studien fått eller fått tilbud om ny behandling. I tillegg deltar stadig flere legemiddelselskap med nye legemidler. – Veldig fornøyde med dette resultatet, sier Impress-sjef Åslaug Helland.

Publisert Sist oppdatert

1.april 2021 var den offisielle oppstartsdatoen for Impress Norway. Dette er en pågående, landsdekkende og nasjonal presisjonsstudie innen kreft. Studien tester målrettet behandling, hvor behandlingen baseres på molekylære forandringer i kreftsvulsten.

I praksis får pasientene som inkluderes i studien tlbud om en såkalt bred genpanelanalyse gjennom Infrastruktur for presisjonsdiagnostikk (InPred), som kartlegger 523 gener. Analysene vil danne grunnlag for hvilken medisinsk tilnærming pasienten bør tilbys. Dette kalles presisjonsmedisin.

– Vi er veldig glade for at den utvidede molekylære diagnostikken nå er etablert på fire

sykehus i Norge, og at flere pasienter kan tilbys dette, sier patolog og professor Hege Russnes, som koordinerer InPreD, i en uttalelse.

Mange pasienter får nye muligheter

Nå, to år etter oppstarten av Impress-studien, vil Åslaug Helland, OUS-onkolog og koordinerende hovedutprøver for Impress-studien, komme med oppdaterte tall.

– Til nå har 942 pasienter blitt inkludert i studien. Alle disse har vært gjennom den molekylære screeningen. Vi har kunnet tilby behandling gjennom Impress Norway-studien til omtrent 21 prosent av disse pasientene. Dette tallet tror vi kan øke hvis vi får inkludert flere legemidler, sier Helland til HealthTalk.

I tillegg ser man gjennom Impress-studien på mulighetene for å få inkludert pasienter i andre eksterne studier for å sikre disse pasientene ny behandling. Helland kan fortelle at ytterligere 11 prosent av pasientene i Impress har fått tilbud om ny behandling gjennom enten andre kliniske studier eller gjennom early access/compassione use-programmer.

– Totalt sett betyr det at en tredel av pasientene har fått eller fått tilbud om ny behandling via Impress Norway. Ennå er ikke alle ferdige med diagnostikken, men tallene holder seg omtrent der. Av de som har fått behandling lenge nok til at vi kan måle klinisk nytte, så har omtrent halvparten, 49 prosent, hatt klinisk nytte av den nye behandlingen, sier Impress-sjefen.

– Bidrar med implementering av presisjonsmedisin

Helland er godt fornøyd med resultatene Impress Norway har oppnådd på to år.

– Vi finner nye behandlinger til ganske mange pasienter. De fleste blir jo slett ikke friske av å være med i Impress, men det kan gi noen pasienter en mulighet til å leve noe lengre enn de ville gjort ellers. Ganske mange av pasientene vi har inkludert har sjeldne krefttyper, der det ikke finnes mye standardbehandling, og dette er derfor veldig nyttig.

Noe av det viktigste med Impress-studien er ifølge Helland kanskje allikevel at den bidrar til implementering av presisjonsmedisin i Norge, og at behandlingene tilbys på bakgrunn av det diagnostiske tilbudet pasientene får.

– Vi har alle lært mye om presisjonsmedisin ved å jobbe med denne studien, og pasientene kan inkluderes og behandles på det sykehuset der de hører til.

Studien inkluderer nå alle sykehus med kreftavdeling i Norge. Totalt er det 17 kreftavdelinger som deltar i studien, med 23 «study sites» til sammen.

– Vi beveger oss fra evidensbasert medisin til presisjonsmedisinens epoke. Etablering av den diagnostiske plattformen InPreD og arbeidet med IMPRESS-studien har generert en enorm entusiasme rundt persontilpasset medisin nasjonalt og bidratt til oppbygging av økt molekylærbiologisk kompetanse, både rent laboratorieteknisk og tolkningsmessig, men også klinisk anvendelse lokalt, sier professor Line Bjørge, som også er ansvarlig for IMPRESS studien i Bergen.

– Gjennom ukentlige digitale nasjonale møter sikres det tilgang til studien for pasienter i alle helseregioner. Vi kan nå tilby tilgang til en presisjonsmedisin-studie på linje med kreftsentre i andre land, kommenterer Egil Støre Blix, studielege ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN).

Stadig flere legemidler blir med

I tillegg har antallet inkluderte legemidler i studien økt fra 8 til 23. Disse legemidlene gis til studiepasientene fra forskjellige legemiddelfirma, og Helland påpeker at de har etablert et godt samarbeid med diagnostikk- og legemiddelindustri.

–Vi har hele tiden fokus på å få flere legemidler til studien, så vi kan tilby flere pasienter behandling i studien. Snart skal vi på store kreftkongresser som ASCO og ESMO, der vi har møter med mange av legemiddelfirmaene i håp om å få med flere legemidler i studien.

– Legemiddelindustrien bidrar i studien med legemidler, og vi har nå 23 forskjellige medisiner

vi kan tilby pasientene i studien. Det store antall medikamenter innebærer at vi kan tilby såpass mange pasienter behandling. sier professor Sigbjørn Smeland (OUS), som leder Kreftklinikken ved OUS og representant for studiens sponsor, OUS, i en kommentar.

– Er det noen konkrete nye avtaler du kan dele med oss nå?

– Vi er nå helt i sluttspurten på kontraktsarbeidet med ett firma, der vi kan få to nye legemidler inn i studien. Vi er også i samtaler med et annet firma som allerede er med i Impress, der vi jobber med å få inn flere legemidler fra dem. Dette håper vi kan skje rimelig raskt etter påske, sier Helland.

Powered by Labrador CMS