– Et inngripende tiltak. Slik besklriver Tor Frostelid regjeringens forslag om å fjerne blåresepten for Ozempic. Han er Market Access & Public Affairs Director i Novo Nordisk

Novo Nordisk: – Et inngripende tiltak

– Fjerning av forhåndsgodkjent refusjon for Ozempic er et inngripende tiltak for å sikre forskrivning innenfor refusjonsberettiget bruk, sier Tor Frostelid, direktør for markedstilgang og myndighetskontakt i Novo Nordisk.

Publisert Sist oppdatert

Bruken av diabeteslegemidlet Ozempic har eksplodert fordi det forskrives som slankemedisin. Nå vil Regjeringen sette en stopper for dette, og foreslår i revidert nasjonalbudsjett å fjerne blåreseptrefusjonen for legemidlet. Det får Novo Nordisk til å reagere. 

– Betydelig merarbeid 

Dersom Stortinget følger regjeringens forslag og fjerner blåresept-refusjon på Ozempic, vil det bety at legene på vegne av pasientene må søke Helfo om såkalt individuell refusjon. 

– Det vil gi fastlegene betydelig merarbeid, sier leder for Norsk forening for allmennmedisin Marte Kvittum Tangen til Dagens Medisin. 

Dette er saken

  • Ozempic er en såkalt GLP-1-analog, godkjent for behandling av pasienter med diabetes type 2. 

  • Medisinen har samme virkestoff som Wegovy, som er godkjent for slankebehandling, men hvor pasientene må betale hele beløpet selv – cirka 35 000 kroner per år. 

  • Siden Ozempic er dekket av blå resept og dermed betales av Folketrygden, har mange fastleger valgt å forskrive Ozempic som slankemedisin. Dette har ført til en eksplosiv økning i statens kostnader for Ozempic, og etterspørselen er så stor at det er omfattende mangel på medisinen i hele Europa. 

  • Folketrygdens kostnader har økt ytterligere fordi de må importere utenlandske pakninger som koster opptil syv ganger mer enn de norske. Ifølge Helse- og omsorgsdepartementet går nå 10 prosent av Folketrygdens samlede årlige utgifter til legemidler til Ozempic. 

  • I 2023 var Ozempic Norges mest solgte legemiddel, med en omsetning på 1,2 milliarder kroner.

Den bekymringen deler også Frostelid: 

– Vi er bekymret for at individuell refusjon vil føre til ekstra belastning for fastlegene, og at det kan føre til en uønsket skjevhet i tilgang for pasientene.

Bedre løsninger

– Vil Novo Nordisk foreslå alternative løsninger for å håndtere kostnadsveksten overfor Stortinget?

– Vi mener mindre inngripende tiltak som økt informasjon, presisering av vilkår og tilsyn er mer hensiktsmessig. Dette har Legemiddelverket (nå Direktoratet for medisinske produkter) jobbet med, og er et arbeid som vi støtter, sier han.

Frostelid sier de er glade for at det kan se ut som det nå kan gå mot en løsning for Rybelsus - som er en nyutviklet GLP-1-analog i pilleform. 

– Dette vil kunne gi diabetespasientene i Norge et større utvalg av tilgjengelige diabeteslegemidler. Vi er i god dialog med myndighetene om saken.

Powered by Labrador CMS