Studie viser at diabetespasienter som bruker GLP-1 i stedet for insulin har lavere kreftrisiko

Studie: Diabetesmedisiner som Ozempic reduserer kreftrisiko

Pasienter med type 2-diabetes som tar GLP-1-legemidler, som Ozempic, har en lavere sjanse for å utvikle 10 typer fedmerelaterte kreftformer enn de som tar insulin og andre diabetesmedisiner

Publisert

Det viser en studie som fredag ble publisert i det medisinske tidsskriftet JAMA Network Open. Studien sammenlignet pasienter med type 2-diabetes som ble behandlet med insulin versus pasienter som fikk en klasse medikamenter kjent som GLP-1-agonister, som Ozempic, mellom 2005 og 2018.

GLP-1-behandlinger for type 2-diabetes har vært på markedet i nesten 20 år. Den nyere generasjonen - som Novo Nordisks Ozempic og Eli Lillys Mounjaro - er langt mer effektive til å kontrollere blodsukkernivåer og gi vekttap. 

Ozempic var den første av den nyere generasjonen GLP-1 legemidler som ble godkjent og det skjedde først i USA i 2017. 

I studien undersøkte forskere de medisinske journalene til 1,6 millioner pasienter med type 2-diabetes som ikke hadde noen tidligere historie med 13 typer fedmerelaterte kreftformer, inkludert galleblærekreft og nyrekreft. 

Forskerne fant at pasientene som fikk GLP-1-agonister hadde en “betydelig lavere risiko” for å utvikle 10 av de 13 krefttypene som ble studert, inkludert nyre-, bukspyttkjertel-, spiserørs-, eggstokk-, lever- og tykktarmskreft. Blant krefttypene som ikke viste noen signifikant endring i risiko, var skjoldbruskkjertelkreft og brystkreft hos postmenopausale kvinner.

Funnene er "foreløpige bevis på den potensielle fordelen" av GLP-1-medisiner for kreftforebygging i høyrisikopopulasjonen, konkluderer forskerne. 

De sa også at det er behov for å gjennomføre nye studier av den nyere generasjonen av disse GLP-1-legemidler for deres kreftforebyggende effekt. 

Versjonen av Ozempic og Mounjaro som er godkjent for å behandle fedme - Wegovy og Zepbound blir allerede studert for å se om de kan forbedre helsen på mange andre måter, fra alkoholavhengighet til søvnapné.

Powered by Labrador CMS