Revidert nasjonabudsjett:

STRAMMER INN: Helseminister Jan Christian Vestre går nå mer dramatisk til verks for å få bukt med Folketrygdens utgifter til diabetesmedisinen Ozempic.

Regjeringen vil fjerne blåresept på Ozempic - gir individuell stønad til diabetes-tablett

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) vil stoppe utgiftsveksten på Ozempic: Nå vil de flytte diabetesmedisinen fra forhåndsgodkjent blåresept-refusjon til individuell refusjon.

Publisert Sist oppdatert

Det kommer frem i revidert nasjonalbudsjett, som regjeringen la frem tirsdag. 

Slankeeksplosjon

Tiltaket kommer i følge helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre på grunn av den kraftige veksten i refusjonsutgiftene til diabetesmedisinen Ozempic, som har økt kraftig siden 2019. Ifølge HOD går nå 10 prosent av Folketrygdens samlede årlige utgifter til legemidler. Legemidlet er nå Norges største legemiddel med en omsetning på 1,2 milliarder kroner i 2023. 

Hovedårsaken til kostnadseksplosjonen er at legemidlet brukes i stor grad til vektreduksjon, altså som et slankelegemiddel. Medisinen har nemlig samme virkestoff som det vektreduserende legemidlet Wegovy, som også opplever salgsrekord.

– Regjeringa vil sikre tilgangen til diabeteslegemidler og redusere folketrygden sine utgifter. Derfor foreslår vi fire tiltak i revidert nasjonalbudsjett, som skal gjelde fra 1. juli i år, sier Vestre i en uttalelse.

De tre tiltakene regjeringen foreslår for å få ned feilbruken av Ozempic er som følger:

    • Overføring frå forhåndsgodkjent refusjon til individuell stønad,
    • Fjerning av refusjon for utenlandske pakninger
    • Rasjonering i apotek

Tablett kan få individuell refusjon

HOD foreslår også å si ja til at pasienter med diabetes type 2 får individuell stønad til Rybelsus (semaglutid), tablett-versjonen av GLP-1-analogen Ozempic. Det betyr at Rybelsus kan bli brukt ved mangel på Ozempic. 

HOD peker på at tiltakene man tidligere har forsøkt ikke har ført til at bedre etterlevd refusjonsvilkår eller fått bedre utgiftskontroll. Derfor ønskes det nå at man satser på sterkere tiltak for å sikre at diabetespasienter har tilgang på nødvendige legemiddel i den vedvarende mangelsituasjonen.

– Disse tiltakene vil gi et større utvalg av tilgjengelige diabeteslegemiddel til den aktuelle pasientgruppa, og avgrense behovet for bruk av kostbare, utenlandske pakninger av Ozempic, seier Vestre.

Han peker på at utenlandske pakninger kan koste tre til sju ganger så mye som de norske pakningene, fordi utsalgsprisen kan bli satt fritt av aktørene. 

– Rasjonering i apotek vil gi mulighet for å prioritere pasienter som trenger Ozempic mest, sier Vestre.. 

Forslagene fra regjeringen krever flertall i Stortinget, og det er ventet at Regjeringen får flertall for sine forslag. 

Powered by Labrador CMS