NYHETER: 

Island slutter seg til nordisk samarbeid på metodevurderinger på legemidler

Nå er alle de nordiske landene representert i samarbeidet, der målet er å jobbe sammen for enda bedre og mer effektivt arbeid med metodevurderinger av nye medisiner og indikasjoner. 

Publisert

Island ble nylig en del av det nordiske FINOSE-samarbeidet, melder Direktoratet for medisinske produkter (DMP) på sine nettsider. 

FINOSE-samarbeidet innebærer at helseøkonomiske myndigheter fra Norden samarbeider om felles metodevurderinger for nye legemidler. Med Islands inntreden er alle nordiske land nå representert i samarbeidet: Norske Direktoratet for medisinske produkter (DMP), svenske Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV), finske FIMEA, danske Medicinrådet (DMC), og islandske Landspitali.

Einar Andreassen, områdedirektør i DMP, uttrykker glede over utvidelsen av FINOSE: 

– Nå står hele Norden samlet. FINOSE er et av de viktigste tiltakene for å få brukt kapasiteten i Norden bedre, slik at vi kan gjøre gode metodevurderinger på kortere tid, sier han.

FINOSE, som ble etablert av Finland, Norge, og Sverige i 2018, planlegger en relansering før sommeren 2024. Dette vil inkludere publiseringen av en felles mal for innsending av dokumentasjonspakker og prosessbeskrivende dokumenter, som vil bidra til en mer transparent prosess for firmaer interessert i samarbeidet. 

Dette initiativet kommer i forkant av nye europeiske reguleringer om vurdering av relativ effekt, som trer i kraft neste år.

Powered by Labrador CMS